Skip to content

پژوهشهای ملی: سرمایه گذاری بر روی ۲۰ طرح کلان ملی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به سرمایه گذاری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بر روی ۲۰ طرح کلان ملی،گفت: برای اجرایی کردن این طرح ها ۱۰ کمیسیون تخصصی ایجاد شده است تا پروژه های اولویت دار در هر حوزه تعیین شود.

دکتر محمد مهدی نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به فعالیت های شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در زمینه اجرای پروژه های کلان و ملی، افزود: جهت گیری شورا انتخاب ۲۰ طرح کلان ملی برای حوزه های پژوهش، فناوری و آموزش کشور و سرمایه گذاری بر روی آنها بوده است که برای تحقق این امر نیاز است تا شورای عتف فعال و اسناد مرتبط با این ۲۰ طرح تدوین شود.

وی ادامه داد: تاکنون این شورا فعال نبوده از این رو اجرای این برنامه محقق نشد اما با فعال شدن شورا، زمینه های لازم برای اجرای این برنامه فراهم شده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به فعالیت های شورا در زمینه اجرایی کردن ۲۰ طرح کلان اشاره کرد و اظهار داشت: در این راستا زمینه های طرح های اولویت دار کشور مشخص شده و به تصویب شورای علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است با تصویب شورا، الزامات قانونی نیز برای اجرایی کردن طرح های اولویت دار ایجاد شد.

وی از ایجاد ۱۰ کمیسیون تخصصی برای اجرای طرح های اولویت دار در شورای عتف خبر داد و خاطرنشان کرد: در شورای عتف کمیسیون هایی در حوزه هایی چون انرژی، حمل و نقل، سیاست خارجی، دفاع و امنیت و کشاورزی ایجاد شده است و هر کدام از این کمیسون ها طرح های اولویت دار کشور را مشخص و در جلسه شورا ارائه می کنند که پس از بررسی و اجماع نظر با کلیه ذی نفعان، طرح ها تایید می شود.

دکتر مهدی نژاد با تاکید بر اینکه تصویب و اجرایی کردن ۲۰ پروژه ملی تدریجی است، یادآور شد: تعیین طرح های کلان بر اساس سند چشم انداز کشور و با شیوه علمی تعیین می شود.

دبیر شورای علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ به این سئوال که اجرای طرح های کلان از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری تداخلی با وظایف شورای عتف ندارد، گفت: بر اساس قانون طرح های اولویت دار از سوی شورای عتف تعیین می شود و سایر دستگاه ها از جمله مجلس، شورای عتف را مبنای تخصیص بودجه ها قرار داده اند.

وی با تاکید بر اینکه طرح هایی که مورد حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می گیرد، اولویت دار نیز هستند، یادآور شد: طرح هایی که از سوی شورا مورد تایید قرار می گیرد همانند طرح های مورد تایید حوزه معاونت علمی دارای ردیف بودجه های مستقل است.

خبرهای تصویری