Skip to content

پژوهشهای کاربردی: پاسخ نیازهایی که مبتنی بر تولید فکر است، در دانشگاه پیدا می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: باید به این باور رسید که پاسخ نیازهایی که مبتنی بر تولید فکر است، در دانشگاه پیدا می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: درباره راهکارهای کاربردی کردن پژوهشها و پایان نامه های دانشجویی به خبرگزاری مهر گفت: کاربردی کردن پایان نامه ها دو وجه دارد نخست شرایط دانشجو در حین انجام پژوهش و تحقیق و وجه دوم کاربردی شدن آن در جامعه است متاسفانه هم اکنون در هر دو وجه با مشکلات جدی مواجه هستیم.

دکتر حسین نادری منش افزود: برای حل این مشکلات امتیازات ویژه ای برای دانشجویان در حال انجام پایان نامه از طریق اعطای پژوهانه در نظر گرفته شد و یا اساتید راهنما مورد تشویق قرار گرفتند برای حل مشکل دوم نیز به بسیاری از سازمان ها اعلام شد پژوهشکده هایی در دانشگاه ها ایجاد کنند و یا حتی در مراکز استان های مختلف بر اساس اهمیت، مراکزی برای هماهنگی علم و پروژه های اجرایی تشکیل دهند اما این نخستین گام است و این روند باید مستمر باشد.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: باید به این باور رسید که پاسخ نیازهایی که مبتنی بر تولید فکر است، در دانشگاه پیدا می شود.

وی همچنین گفت: طرح دوره های آموزش محور مجازی از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم درحال پیگیری است و طبق برنامه ریزی انجام شده این طرح پس از بررسی در سال آینده عملی خواهد شد.

دکتر نادری منش افزود: با توجه به اینکه در آموزش از راه دور امکان ارائه پایان نامه وجود ندارد، در نظر داریم این دوره ها به صورت آموزش محور برگزار شود.

معاون آموزشی وزارت علوم در ادامه از بررسی دقیقتر این طرح خبر داد و گفت: در معاونت آموزشی وزارت علوم یک کمیته خاص برای بررسی دوره های مجازی تشکیل شده است.

دکتر نادری منش در خصوص مواردی که هم اکنون در کمیته مجازی وزارت علوم در حال بررسی است، گفت: تعریف شاخص ها هم اکنون در اولویت است مواردی از جمله برگزاری امتحانات دوره های مجازی، ایجاد ظرفیت برای ایرانیان خارج از کشور، اعتبارسنجی مدارک افرادی که در خارج از کشور در این دور ه ها ثبت نام می کنند در دستور کار بررسی این کمیته است.

معاون آموزشی وزارت علوم همچنین افزود: برگزاری دوره های مجازی یک راهکار کاملا جدی به ویژه برای آنهایی است که امکان حضور در کلاس ها را ندارند.

خبرهای تصویری