Skip to content

پژوهشگران ایرانی خارج از کشور: تأسیس بنیاد بین المللی نخبگان ایرانی خارج از کشور

دبیر کارگروه همکاریهای علمی و آموزشی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از تأسیس بنیاد غیر دولتی بین المللی علمی و فناوری نخبگان ایرانی خارج از کشور خبر داد.

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: راه اندازی این بنیاد در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به تصویب رسید و هم اکنون در مرحله ثبت به سر می برد.

وی اظهار داشت: هدف از راه اندازی این بنیاد این است که همکاری بین ایرانیان متخصص در کشورهای مختلف بیشتر شود و مانند سایر بنیادهای علمی دنیا این بنیاد نیز بتواند گروههای علمی و انجمنهای علمی در سراسر دنیا را با یکدیگر مرتبط کند.

دبیر کارگروه علمی و آموزشی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفت: اساسنامه این بنیاد نیز تهیه شده است و در حال حاضر امور قانونی را طی می کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها