Skip to content

پژوهشگران ایرانی خارج از کشور: شناسایی و جذب متخصصان ایرانی خارج کشور

طی سالهای اخیر نهاد سازی به منظور جذب دانشمندان و متخصصان ایرانی مقیم خارج به داخل کشور مورد توجه ویژه ای قرار گرفته و طی این سالها ۱۰ هزار متخصص ایرانی مقیم خارج شناسایی شده که چند صد نفرشان جذب شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فعالسازی کارگروه علمی آموزشی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، تدوین طرح جامع آمار ایرانیان متخصص خارج از کشور، تصویب طرح حضور سبز متخصصان ایرانی خارج از کشور در ایران، تدوین دستور العمل اجرایی طرح استفاده از متخصصین ایرانی خارج از کشور، تصویب چارچوب کلی طرح شبکه مدیریت متخصصین ایرانی خارج از کشور، تأسیس دفاتر متخصصین ایرانی خارج از کشور در دانشگاهها و تأسیس بنیاد بین المللی نخبگان ایرانی خارج از کشور از جمله اقدامات ساختاری بوده که از سالهای نخستین دولت نهم برای جذب و استفاده از دانشمندان و متخصصین ایرانی مقیم خارج از کشور مورد توجه قرار گرفته است.

گزارشی از کارگروه همکاریهای علمی و آموزشی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور حاکیست که تا کنون بیش از ۱۰هزار متخصص ایرانی مقیم خارج کشور شناسایی شده و طی آن یادآوری شده که آمریکا در میان سایر کشورها دارنده بیشترین تعداد متخصصان ایرانی است و پس از آمریکا، کشورهای اروپایی دارای بیشترین متخصصان ایرانی هستند.

اوایل دولت نهم بود که پس از انتقال دبیرخانه شورای عالی ایرانیان مقیم خارج از کشور از وزارت امور خارجه به ریاست جمهوری، خبر فعالسازی کارگروه علمی آموزشی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای شناسایی و جذب متخصصین ایرانی خارج از کشور بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت.

مقرر بود کارگروه علمی آموزشی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور با همکاری نمایندگان فرهنگی و سیاسی و وزارت امور خارجه، ایرانیان متخصص را در عرصه های علم و پژوهش شناسایی و زمینه ایجاد تعامل و همکاری و جذب آنها در دانشگاههای داخل را فراهم کند.

بررسی علل مهاجرت ایرانیان متخصص از اولین موضوعاتی بود که در سالهای اولیه دولت نهم در کارگروه علمی آموزشی شورای عالی ایرانیان خارج کشور مورد توجه قرار گرفت و پس از آن تدوین طرح جامع آمار ایرانیان متخصص خارج از کشور در دستور کار قرار گرفت و همزمان راهکارهای حمایتی از نخبگان ایرانی خارج کشور در این کارگروه مطالعه شد.

در سال ۸۶  “طرح سبز متخصصان ایرانی خارج کشور در ایران”  به تصویب نهایی کارگروه مربوطه در شورای عالی ایرانیان رسید. کار گروهی برای طرح سبز حضور ایرانیان خارج کشور در داخل کشور تشکیل و آئین نامه اجرایی طرح سبز نیز تدوین شد.

کارگروه علمی آموزشی شورای عالی ایرانیان در ادامه فعالیتهای خود در سال ۸۶ چارچوب طرح شبکه مدیریت متخصصین ایرانی خارج از کشور را به تصویب رساند که این طرح زیر مجموعه طرح حضور سبز ایرانیان متخصص خارج از کشور بود که بر اساس آن مقرر بود کل متخصصین ایرانی خارج از کشور شناسایی شوند.

دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور از جذب ۲۰۰ نفر از دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج در سال ۸۸ خبر داد و گفت: شرط تعهد و اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی اولویت اول حرکت شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در جذب استادان و پژوهشگران ایرانی مقیم خارج از کشور است.

محمد شریف ملک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در پاسخ به اینکه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال گذشته موفق به بازگشت دائمی چه تعداد از دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج به داخل کشور شده است گفت: سال گذشته در پی برگزاری اولین همایش ایرانیان مقیم خارج کشور ۲۰۰ نفر از دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج را جذب کردیم.

وی درباره وضعیت دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج که در سال ۸۹ جذب شده اند نیز گفت: امیدواریم امسال با برنامه ریزی کارگروه علمی و آموزشی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور که ریاستش بر عهده وزیر علوم و دبیر آن معاون بین الملل این وزارتخانه است بتوانیم از میان ظرفیت های فوق العاده دانشگاهیان خارج از کشور جذب کنیم.

دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با بیان اینکه بیش از ۵۷ درصد افرادی که اخیرا در همایش دوم ایرانیان خارج از کشور شرکت کردند مدرک دکتری داشتند به مهر گفت: چند درصد هم فوق دکتری داشتند و از دانشگاههای استنفورد، هاروارد، برکلی، موسسه تکنولوژی ماساچوست آمریکا، آکسفورد و از دانشگاههای معتبر دنیا به ایران آمده بودند.

ملک زاده افزود: شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور بر اساس استفاده از ظرفیت های علمی، پژوهشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایرانیان گردهمایی ایرانیان مقیم خارج از کشور را برگزار کرد و جذب ایرانیان شرکت کننده در این همایش بستگی به کارگروهها و وزارتخانه هایی دارد که با این افراد تعامل برقرار می کنند.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می رود کارگروهها و وزارتخانه های علمی کشور بتوانند با تعامل و پیگیری لازم از این ظرفیت های بزرگ علمی دنیا استفاده کنند کما اینکه تعداد قابل توجهی از دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج از کشور به صورت نیمه وقت جذب شده اند و پروژه هایی را به صورت مشترک شروع کرده اند.

خبرهای تصویری