Skip to content

پژوهشگران ایرانی خارج کشور: راه اندازی شبکه متخصصین ایرانی مقیم خارج کشور

دبیر کارگروه علمی آموزشی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور از شناسایی ۱۴ هزار ایرانی مقیم خارج خبر داد و گفت: تاکنون ۲۲۵ نفر از ایرانیان متخصص خارج از کشور در رشته های مهندسی و علوم پایه به دانشگاه ها و سایر مراکز علمی معرفی شده است.

دکتر ارسلان قربانی در جلسه کارگروه علمی آموزشی دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور، ارتباط با ایرانیان خارج از کشور را کار فرآیندی دانست و افزود: تا کنون حدود ۱۴ هزار نفر از ایرانیان محقق مقیم خارج شناسایی شده است.
دبیر کارگروه علمی آموزشی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، اظهار داشت: در حال حاضر این کارگروه ضمن پیگیری فعالیت های تخصصی، حدود ۲۲۵  نفر از ایرانیان متخصص خارج از کشور در رشته های فنی و مهندسی و علوم پایه را به دانشگاه ها و سایر مراکز علمی معرفی کرده است. همچنین بسترهای لازم به منظور همکاریهای پاره وقت و هیات علمی ایرانیان متخصص معرفی شده در مراکز علمی و دانشگاهی در دستور کار قرار دارد.
دکتر قربانی با اشاره به برخی همکاریهای ایرانیان مقیم خارج با محققان داخلی، خاطر نشان کرد: پروژه های مختلفی در برخی پژوهشگاه ها چون مواد و ژنتیک با همکاری های ایرانیان متخصص مقیم خارج از کشور در حال اجرا است.
وی از ایجاد شبکه متخصصین ایرانی مقیم خارج در سال جاری خبر داد و یادآور شد: با کامل شدن این شبکه، دبیرخانه کارگروه شکل خواهد گرفت که این موضوع نیازمند همکاری سایر نهادها و ارگان های مرتبط است.

خبرهای تصویری