Skip to content

پژوهشگران برگزیده: برترین دانشگاهها و شاخص‌ترین دانشمندان ایران

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اشاره به آخرین آمار تولید علم ایران در سال ۲۰۱۱ گفت: تعداد مقالات ۱۱ هزار و ۶۵۰ عنوان اعلام شده و دانشگاه تهران با تولید یک هزار و ۱۱۹ مقاله در ۶ ماهه اول سال ۲۰۱۱ در جایگاه اول قرار دارد.
دکتر جعفر مهراد افزود: آخرین آمار تولید علم ایران بر اساس پایگاه های اطلاعاتی تامسون رویترز ۱۱ هزار و ۶۵۰ مقاله اعلام شده است.
وی افزود: پایگاه های این موسسه هر هفته روزآمد می شوند و شاهد هستیم که همواره بر تعداد تولیدات علم ایران افزوده می شود. بر اساس این گزارش، ایران توانسته است جایگاه ۲۱ جهان را در بین کشورهای تولید کننده علم حفظ کند.

ردیف

نام دانشگاه

تعداد مقالات

رتبه مقالات

۱

دانشگاه تهران

یک هزار و ۱۱۹ مقاله

نخست

۲

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۸۸۵ مقاله

دوم

۳

دانشگاه تربیت مدرس

۶۷۷ مقاله

سوم

۴

دانشگاه  صنعتی امیرکبیر

۶۱۸ مقاله

چهارم

۵

دانشگاه صنعتی شریف

۵۸۱ مقاله

پنجم

۶

دانشگاه شیراز

۴۲۷ مقاله

ششم

دکتر مهراد خاطرنشان کرد: در میان دانشگاه هایی که در تولید علم سهم عمده ای دارند در ۶ ماه اول سال ۲۰۱۱ میلادی، دانشگاه تهران با تولید یک هزار و ۱۱۹ مقاله در جایگاه نخست قرار دارد و پس از آن دانشگاه های علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر و شریف به ترتیب رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام میزان تولیدات علمی این دانشگاه ها به ترتیب ۸۸۵ مقاله، ۶۷۷ مقاله ، ۶۱۸ مقاله و ۵۸۱ مقاله اعلام کرد و افزود: دانشگاه شیراز با ۴۲۷ مقاله رتبه ششم تولید علم را دارا است.
وی اضافه کرد: در بین رشته های موضوعی که مقالات دانشمندان ایرانی در آن حوزه به رشته تحریر درآمده مهندسی برق و الکترونیک با ۷۵۳ مقاله در رده اول، علم مواد (چند رشته ای) با ۶۶۸ مقاله در رده دوم و شیمی (چند رشته ای) با ۶۶۲ مقاله در رده سوم نشسته است.
رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: تعدادی از دانشمندان و پژوهشگران ایران در چاپ و انتشار مقاله های علمی در نشریات معتبر بین المللی از بقیه شاخص ترند که در این میان دکتر هاشمی با تولید ۶۹ مقاله حائز رتبه اول در بین تمام استادان و اعضای هئیت علمی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی کشور شده است.

تعدادی از دانشمندان شاخص در چاپ و انتشار مقاله های علمی در نشریات معتبر بین المللی

ردیف

نام عضو هئیت علمی

تعداد مقاله

۱

دکتر هاشمی / رتبه اول

۶۹ مقاله

۲

دکتر جعفری / رتبه دوم

۶۲ مقاله

۳

دکتر محمدی / رتبه سوم

۵۹ مقاله

۴

دکتر زینلی / رتبه چهارم

۵۱ مقاله

۵

دکتر احمد / رتبه پنجم

۵۰ مقاله

وی افزود: دکتر جعفری، دکتر محمدی ، دکتر زینلی و دکتر احمد به ترتیب با تولید ۶۲ مقاله، ۵۹ مقاله ، ۵۱ مقاله ، و ۵۰ مقاله رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند. دکتر هاشمی، دکتر جعفری، دکتر محمدی ، دکتر زینلی از اعضای هئیت علمی مرکز تحقیقات فیزیک نظری هستند.
دکتر مهراد یادآور شد: دانشمندان ایران در چاپ مقالات خود با دانشمندان سایر کشورها همکاری می کنند. در این بین تعداد ۵۳۱ مقاله با همکاری ایرانیان مقیم ایالات متحده و یا دانشمندان این کشور نوشته شده است. در رده دوم کشور کانادا قرار دارد که سهم این کشور ۲۹۴ مقاله است که مشترکاً با همکاری دانشمندان ایرانی نوشته شده است.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه همکاری مشترک، انگلستان در جایگاه سوم قرار دارد و تعداد ۲۷۳ مقاله با همکاری ایرانیان و دانشمندان دانشگاههای این کشور به رشته تحریر در آمده است. رتبه چهارم و پنجم به آلمان و فرانسه هر کدام به ترتیب با ۲۴۲ و ۱۷۳ مقاله تعلق دارد.

خبرهای تصویری