Skip to content

پژوهشگران برگزیده: شاخصهای تشویق پژوهشگران پزشکی

کارمندان غیر عضو هیئت علمی دانشگاههای علوم پزشکی که دارای مقالاتی در حوزه های موثر در سلامت جامعه هستند، شناسایی شده و از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تشویق می شوند.
دکتر ایثار نصیری – مسئول واحد علم سنجی وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: بر اساس برنامه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جهت شناسایی و تشویق محققان در دانشگاههای علوم پزشکی، مقرر شد که کارمندان هم مورد حمایت قرار گیرند.
وی افزود: بر اساس این موضوع، کارمندان غیرعضو هیئت علمی که مقالات دارای جنبه های نوآوری داشته باشند و مقالات آنها به گونه ای در ارتقای نظام سلامت و مدیریت سلامت موثر باشد و در آدرس مقاله وابستگی سازمانی به وزارت بهداشت نیز درج شده باشد، از این حمایت برخوردار می شوند.
نصیری با اشاره به شاخص هایی که در حمایت از محققان در حوزه علوم پزشکی در نظر گرفته می شود، گفت: در سال ۸۷ شاخص H.index به عنوان معیار قرار گرفت و اعضای هیئت علمی که دارای شاخص H.index  بیشتر از ۶ بودند مورد حمایت قرار گرفتند.
وی افزود: در سال ۸۸ شاخص H.index به بیش از ۱۰ تغییر یافت و در این زمینه شاخص ارجاع بالای ۲۰ هم در نظر گرفته شد.
مسئول واحد علم سنجی وزارت بهداشت اظهار داشت: در سال ۸۹ اعضای هیئت علمی دارای مقالات منتشر شده در مجلات ایرانی نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی ISI یا اسکوپوس که در ۵ سال (۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰)  ۵ یا بیشتر از ۵ بار ارجاع داشته اند، مورد تشویق قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اعضای هیئت علمی دارای مقالات مروری نمایه شده در پایگاه اطلاعات علمی ISI یا اسکوپوس که در ۳ سال (۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰) و دارای ارجاع شامل این تشویق شدند که در دو بند اخیر ۲۰۷ نفر تشویق شدند.
دکتر نصیری تاکید کرد: البته برای گروه دیگری از اعضای هیئت علمی نیز تشویقی جهت مقالات آنها درنظر گرفته شده که این تشویق به اعضای هیئت علمی تعلق می گیرد که دارای تعداد ارجاع به ازای هر مقاله برابر یا بیشتر از الگوی جهانی تعیین شده از سوی ISI در یکی از سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ میلادی باشد.

خبرهای تصویری