Skip to content

پژوهشگربرگزیده:اعطای جایزه کمیته منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت به پژوهشگری ازکشورمان در کنترل دیابت

کمیته منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت جایزه ای را به منظور تلاش برای کنترل بیماری دیابت به دکتر باقر لایجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اهدا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم کمیته منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت، دکتر باقر لاریجانی – رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران جایزه دولت کویت را در زمینه کنترل بیماری دیابت دریافت می کند.

کمیته منطقه ‌ای سازمان جهانی بهداشت همه ساله در اجلاس سالانه خود از میان شرکت ‌کنندگان کشورهای مختلف منطقه، پس از بحث و بررسی درخصوص فعالیتهای علمی، پژوهشی و درمانی در زمینه بیماریهای مختلف برگزیدگانی را معرفی می کند.

امسال در اجلاس پنجاه و ششم کمیته منطقه ‌ای سازمان جهانی بهداشت در کشور مراکش، دکتر باقر لاریجانی از ایران برای تلاش در کنترل بیماری دیابت و جعفر محمد از کشور عمان برای تلاش در کنترل سرطان به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

جوایز کمیته منطقه‌ ای سازمان جهانی بهداشت در اجلاس پنجاه و هفتم این کمیته در سال ۲۰۱۰ به برگزیدگان اعطا می شود.

خبرهای تصویری