Skip to content

پژوهشگر برتر: تعداد اساتید علوم پزشکی در فهرست دانشمندان برتر جهان به ۹ نفر رسید.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش تعداد اساتید علوم پزشکی در فهرست دانشمندان برتر جهان خبر داد و گفت: این تعداد بر اساس آخرین بررسی های پایگاه اطلاعات علمی بین المللی به ۹ نفر افزایش یافت.
دکتر مصطفی قانعی با اعلام این خبر افزود: بر مبنای آستانه های تعیین شده برای تعداد ارجاعات به مقالات نمایه شده هر فرد در پایگاه اطلاعات علمی Web Of Science تعداد ۹ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در فهرست یک درصد اول دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.
وی افزود: قرارگیری نام یک محقق در این فهرست، معیاری از تاثیر بالای نتایج حاصل از تحقیقات فرد در پیشرفت گرایش علمی مربوطه محسوب می شود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: این محققان در گرایش های داروشناسی و سم شناسی، پزشکی بالینی، علوم اعصاب و مهندسی در فهرست دانشمندان برتر جهان قرار دارند.
توضیحات جدول: رتبه و وضعیت برونداد علمی ۹ عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی که در اول می سال
۲۰۱۲ میلادی در فهرست یک درصد برتر دانشمندان جهان قرار گرفتند. ترتیب قرار گیری افراد بر مبنای رتبه در کلیه گرایش های علوم است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد مقالات

تعدادارجاع به مقالات

متوسط ارجاع به ازای هر مقاله

رتبه در گرایش علمی

رتبه درکلیه گرایشهای علوم

دانشگاه

۱

محمد عبدالهی

۲۶۴

۳۱۸۳

۱۲/۰۶

داروشناسی سم شناسی
۲۴۴

۲۱۶۶۹

علوم پزشکی تهران

۲

باقر لاریجانی

۲۷۴

۲۲۷۵

۸/۳

داروشناسی سم شناسی
۲۱۶۴

۳۲۹۶۴

علوم پزشکی تهران

۳

عباس شفیعی

۲۸۶

۱۹۵۷

۶/۸۴

داروشناسی سم شناسی
۳۱۵۴

۳۸۳۴۷

علوم پزشکی تهران

۴

رضا ملک زاده

۱۵۷

۱۷۷۹

۱۱/۳۳

پزشکی بالینی
۱۴۶۸۵

۴۱۷۴۶

علوم پزشکی تهران

۵

محمدرضا زرین دست

۱۸۸

۱۷۳۸

۹/۲۴

داروشناسی و سم شناسی
۱۵۶۶

علوم اعصاب و رفتار
۲۸۹۷

۴۲۵۷۹

علوم پزشکی تهران

۶

احمدرضا دهپور

۱۹۶

۱۵۰۱

۷/۶۶

داروشناسی سم شناسی
۲۰۸۵

۴۷۳۶۸

علوم پزشکی تهران

۷

فرنوش فریدبد

۱۰۳

۱۳۶۰

۱۳/۲۰

مهندسی ۱۸۲۵

۴۹۹۷۳

علوم پزشکی تهران

۸

حسین حسین زاده

۸۲

۹۵۳

۱۱/۶۲

داروشناسی سم شناسی
۲۵۶۸

۵۷۲۲۸

علوم پزشکی مشهد

۹

امید سبزواری

۱۵

۴۶۳

۳۰/۸۷

داروشناسی سم شناسی ۲۶۲۹

۶۶۳۶۰

علوم پزشکی تهران

در سال ۲۰۱۰ میلادی ۳ نفر از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور در فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار داشتند که این تعداد در اوایل سال ۲۰۱۲ به ۶ نفر و در می ۲۰۱۲ به ۹ نفر افزایش یافته است.

خبرهای تصویری