Skip to content

پژوهشگر برگزیده: از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تقدیر شد.

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی امروز با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مورد تقدیر قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رحمتی معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی امروز در مراسم تقدیر از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با دارا بودن ۴۰ مرکز تحقیقاتی، ۲ پژوهشکده و ۸ معاونت پژوهشی دانشکده ها، ۳۰ درصد مراکز تحقیقاتی کشور را در خود جای داده است.
وی با اشاره به سیر تحقیقات و تبدیل به محصول، یاد آور شد: متاسفانه محققان کشور ما تنها در بخش چاپ مقالات رشد کمی و کیفی داشته اند و باید هر چه زودتر به سوی تحقیقات مبتنی بر حل مشکل جامعه حرکت کنند.
معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی یاد آور شد: در سال ۸۵ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توانسته است رتبه اول تولید علم را کسب کند و با توجه به کسب ۱۸ هزار امتیاز خام نسبت به سال گذشته حدود ۸۰ درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره پژوهشی دانشگاه خاطرنشان کرد: ایجاد انگیزه برای ارتقاء پژوهشی درون بخشی و برون بخشی، اطلاع رسانی در مورد توانمندی دانشگاه و مدیریت پژوهش از جمله اهداف این جشنواره پژوهشی بود.
در ادامه این مراسم از پژوهشگران برگزیده این دانشگاه با اعطای جوایز تقدیر به عمل آورد و نشان دانش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به دکتر جلال الدین غنوی استادیار پژوهشی از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمان سل و بیماریهای ریوی به دلیل ساخت نای مصنوعی و به مجتبی نواب پور مربی دانشکده پیراپزشکی برای تولید دستگاه درمان با پرتو ثانویه اعطا شد.
دانشکده بهداشت به عنوان دانشکده منتخب، مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریوی به عنوان مرکز تحقیقات مستقل منتخب و مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی به عنوان مرکز تحقیقات غیر مستقل منتخب مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین در مرتبه استادی، پژوهشگر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر ناصر سیم فروش، دکتر عبدالله کریمی و دکتر مسعود سهیلیان در گروه بالینی و دکتر افشین زرقی، دکتر حمید مقدسی و دکتر مهیا رجان احمدی در گروه علوم پایه، انتخاب شدند.
دکتر مصطفی شریفیان، دکتر عباس باقری و دکتر اسماعیل حسن پور در گروه بالینی و دکتر بهرام کاظمی، دکتر جلال پوراحمد و دکتر حمیدرضا مقیمی در گروه علوم پایه در مرتبه دانشیاری به عنوان پژوهشگران هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تقدیر شدند.
همچنین در مرتبه استادیاری، پژوهشگر هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر شاهین شادنیا، دکتر علی طیبی و دکتر شاهین یزدانی در گروه بالینی و دکتر مهدی هدایتی، دکتر عباس حق پرست و دکتر فانک فهیمی در گروه علوم پایه، انتخاب شدند.
دکتر پریون میرمیران، دکتر نورالسادات کریمان و فروزان آتش زاده شوریده در گروه علوم پایه در مرتبه مربی به عنوان پژوهشگران هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تقدیر شدند.
کتاب جامعه اورلوژی ایران در دو جلد تألیف شده از سوی دکتر ناصر سیم فروش و همکاران کتاب برگزیده تألیفی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخاب شده است و کتاب انگل شناسی پزشکی ترجمه شده از سوی دکتر عمید اطهری کتاب برگزیده ترجمه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخاب شد.
الهه عینی، محمدرضا خوش فطرت و مرجان باژن نیز به عنوان پژوهشگر غیر هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انتخاب شدند. همچنین دکتر سعید عسگری با اختراع سیمان مخلوط غنی شده کلسیمی مورد استفاده در دندانپزشکی و مجتبی نواب پور با اختراع فوتو الکترون تراپی به عنوان مخترعان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین از دانشجویان بهنود بیکدلی از رشته پزشکی، بردیا جمالی از رشته داروسازی و علی درویش پور کاخکی از رشته پرستاری مورد تقدیر قرار گرفتند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها