Skip to content

پژوهشگر برگزیده: حضور محقق و دندانپزشک برجسته ایرانی در کشور

دکتر محمود ترابی نژاد استاد برجسته دندانپزشکی دانشگاه “لوما لیندا” آمریکا در جمع دانشجویان و اساتید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور یافت.

دکتر ترابی نژاد که در سالهای ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰ دوره دکتری دندانپزشکی عمومی خود را در دانشکده دندانپزشکی تهران گذرانده است و اکنون پس از کسب مدارج عالی در دانشگاههای آمریکا، عضو کمیته پژوهشی انجمن اندودنتیست آمریکا و سرپرست گروه تخصصی اندودنتیست دانشگاه لوما لیندا است.

وی در فاصله سالهای ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۷ بیش از ۱۴۰ مقاله اصیل نگاشته است که در این مقالات به موضوعات مختلفی در زمینه اندودنتیس پرداخته است.

دکتر محمود ترابی نژاد در سال ۱۹۹۷ توانست ماده موثری به نام MTA را در جراحی انتهای ریشه دندان اختراع کند که این ماده اکنون به عنوان یکی از مواد موثر در درمانهایی از جمله دندان های نابالغ با انتهای باز، دندانهایی که به عصب رسیده و یا عصب به گونه ای باز است، کاربرد دارد.

وی همچنین در سال ۲۰۰۵ ماده دیگری با نام MTAD اختراع کرده است که به عنوان یک شوینده موثر در داخل کانال و پرکردن ریشه ها کاربرد دارد.

دکتر ترابی نژاد طی حضور خود در ایران ویرایش چهارم کتاب خود در زمینه Endodontics را که با یک DVD آموزشی همراه است را در اختیار مرکز تحقیقاتی که بنای آن را خود در اصفهان گذاشته است، قرار داد تا با ترجمه فارسی آن در اختیار دانشجویان دندانپزشکی در ایران قرار گیرد.

خبرهای تصویری