Skip to content

پژوهشگر برگزیده: حمایت مالی از ۲۰۷ پژوهشگر برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی

۲۰۷ نفر از محققان برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس شاخص تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر و ارجاعات گسترده از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت شناسایی و تشویق شدند.
دکتر ایثار نصیری – مسئول واحد علم سنجی وزارت بهداشت با اعلام این خبر افزود: بر اساس نامه ای که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در آبان ماه سال ۸۹ به دانشگاههای علوم پزشکی ارسال شد، پژوهشگران واجد شرایط از سوی دانشگاهها معرفی شدند.
وی افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی در پاسخ به این نامه، پژوهشگران واجد شرایط خود را معرفی کرده اند و حمایت و تشویق مادی که معاونت درنظر گرفته است در اردیبهشت ماه به دانشگاهها ارسال و هزینه تشویق به نام پژوهشگران به حساب دانشگاه‌ها واریز شده است.
دکتر نصیری با اشاره به شاخصهای مورد نظر برای تشویق اعضای هیئت علمی و پژوهشگران برگزیده دانشگاهها گفت: شاخص اصلی میزان مقالات مروری محققان بود و هر محققی که توانسته است مقالات مروری بیشتری داشته باشد، در این رده بندی قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: همچنین چاپ مقالات در مجلات ایرانی که جزء مجلات نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی بوده اند نیز به عنوان یک شاخص درنظر گرفته شده است.
مسئول واحد علم سنجی وزارت بهداشت با اشاره به شاخص ارجاع مقاله برای تعیین پژوهشگران برتر گفت: در حال حاضر ISI آستانه ای را برای تعداد ارجاعات به یک مقاله تعیین کرده است و ما نیز پژوهشگرانی که میزان ارجاعات به مقاله آنها از استاندارد ISI بالاتر بود را در رده بندی پژوهشگران برتر قرار داده ایم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها