Skip to content

پژوهشگر برگزیده: ۳۰۰ دانشمند تراز اول دنیا ایرانی هستند

معاون پژوهشی دانشگاه تهران از حضور ۳۰۰ دانشمند تراز اول ایرانی در دنیا خبر داد و گفت: دانشگاههای ایران با چه تعداد از این دانشمندان ارتباط دارند و یا سعی در برقراری ارتباط با آنها کرده اند؟
به گزارش خبرگزاری  مهر، علی اکبر موسوی موحدی روز گذشته در نخستین نشست هم اندیشی مدیران روابط بین الملل دانشگاهها در دانشگاه تهران با بیان این مطلب افزود: علم مقوله ای بین المللی و لایتناهی است و کشور نمی شناسد، بنابراین ارتباط بین المللی دانشگاهها یک رکن و بستر اساسی برای پیشبرد علم است. علم یک نهاد اجتماعی و یک نهاد پیشرو سیاسی و اقتصادی در جامعه بشری است و هر کسی که در دانشگاه قرار می گیرد جایگاهش جایگاهی جهانی است

وی افزود: ۴۴ کشور اسلامی ۱۰ مقاله علمی در سال تولید می کنند بنابراین برای ارتقای علم در دنیای اسلام و ایجاد بازار دستاوردهای فناوری ایران در این کشورها باید با آنها ارتباط برقرار کنیم.

موسوی موحدی افزود: وظیفه دفاتر روابط بین دانشگاهی و بین الملل دانشگاهها فقط امور جاری مانند فرصت های مطالعاتی یا کنفرانس های علمی و دعوت از هیئت خارجی نیست بلکه وظیفه اصلی این دفاتر مسئله سیاست سازی و سیاستگذاری برای بین المللی کردن علم است.
معاون پژوهشی دانشگاه تهران با بیان اینکه “تفاهم نامه های میان دانشگاههای کشور با دانشگاههای خارج راکد مانده اند، خواستار فعال شدن این تفاهم نامه ها شد.

خبرهای تصویری