Skip to content

پژوهش بازار: نخستین بازار پژوهش دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

اولین پژوهش بازار دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

به گزارش دانشگاه تهران، دکتر ایرج الله دادی، مسئول اولین پژوهش بازار دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران درحاشیه افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: برگزاری این پژوهش بازار با پیشنهاد رئیس دانشگاه تهران برگزار شد و در این پژوهش بازار اقدام به ارائه دستاوردهای اساسی دانشگاه می شود.
وی با بیان اینکه در این پژوهش بازار یک صد دستاورد پژوهشی دانش بنیان اساسی عرضه خواهد شد خاطرنشان کرد: تمایز این پژوهش بازار با نمایشگاه دستاوردهای این است که در این پژوهش بازار اقدام به تجاری سازی و ارزیابی قابلیت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی خواهد شد.
دکتر الله دادی درباره حمایت از شرکت کنندگان در این پژوهش بازارگفت: تمامی افرادی که در این پژوهش بازار شرکت کرده اند مورد حمایت قرار خواهند گرفت که شامل تجاری سازی و تولید انبوه دستاوردهای پژوهشی می شود.
دکتر الله دادی با تاکید بر اینکه تاکنون دستاوردهای کمی از پژوهشگران این دانشگاه تجاری ساز شده است گفت: تاکنون موفق به تولید انبوه ۱۰ فناوری از محققان این دانشگاه شده ایم که در حوزه های فنی و بیوتکنولوژی بوده است.
وی مهمترین مشکل این دانشگاه را ارزش گذاری دانش فنی ذکر کرد و تاکید کرد: در این پژوهش بازار راهکارهای ارزش گذاری دانش فنی ارائه خواهد شد.

خبرهای تصویری