Skip to content

پژوهش های دانشجویی: نخستین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی برگزار می شود

هشتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور و نخستین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی در ایران خرداد ماه سال آینده در شیراز برگزار می شود.
این همایش توسط کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با همکاری دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در تاریخ دوم تا چهارم خردادماه سال آینده در شیراز برگزار می شود.
دبیرخانه کنگره در نظر دارد در این دوره برای نخستین بار و به منظور افزایش سطح علمی کنگره، از دانشجویان علوم پزشکی سایر کشورها نیز برای شرکت در کنگره دعوت به عمل آورد.
ارائه مقالات منتخب پژوهشی، برگزاری کارگاه های آموزشی، نمایشگاه و نشست های علمی از جمله برنامه های این کنگره خواهد بود.
همچنین بخش ویژه ای برای دو رشته نانوتکنولوژی و تحقیقات بین رشته ای در هشتمین کنگره سالیانه پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور در نظر گرفته شده است.

گفتنی است برگزاری چنین کنگره هایی نقش مهمی در توسعه روحیه پژوهش در میان دانشجویان داشته و باعث پرورش مهارت های پژوهشی در آنها می گردد. کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، یکی از مراکز فعال در زمینه تحقیقات دانشجویی می باشد که پیش از این نیز برنامه های مشابهی را برگزار کرده است.

خبرهای تصویری