Skip to content

پژوهش و برنامه: چهارمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور رئیس جمهوربرگزار شد.

چهارمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پس از گذشت سه سال از آخرین جلسه این شورا و یکسال از تصویب احیای شوراهای عالی و ابلاغ آن از سوی مجلس شورای اسلامی سه شنبه شب به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شد.

در این جلسه گزارش دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، آیین نامه اجرایی بند ۲۶ قانون بودجه مبنی بر اینکه دستگاهها باید گزارش عملکرد خود در حوزه پژوهش را ارائه دهند و تصویب نامه سیاستها و اولویتهای علم و فناوری در بند ۲۶ قانون بودجه، از مواردی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این جلسه با حضور اکثریت اعضا به ریاست دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان برگزار شد و دو وزیر مدعو یعنی وزرای نیرو و دفاع در جلسه حاضر بودند. همچنین وزیر نفت، وزیر ارتباطات، وزیر کشاورزی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش، وزیر علوم، وزیر بهداشت و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از دیگر اعضای هیئت دولت حاضر در جلسه چهارم شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری بودند.

در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هفت وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، فرهنگستان های علوم، نمایندگان روسای دانشگاهها، انجمنهای علمی و تعدادی از صاحبنظران بخشهای تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی عضویت دارند و وظایف دبیرخانه ای این شورا طبق قانون به وزارت علوم محول شده است.

خبرهای تصویری