Skip to content

پژوهش و تحریم: محدودیتی برای تحصیل ایرانیها دررشته‌های خاص پزشکی خارج کشوروجودندارد

وزیر بهداشت در خصوص ایجاد محدودیت برای تحصیل دانشجویان ایرانی در برخی رشته های مرتبط با فناوری در علوم پزشکی گفت: در رشته های علوم پزشکی موارد زیادی وجود نداشته و در چند مورد محدود نیز مشکل حل شده است.

دکتر کامران باقری لنکرانی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: برای تحصیل دانشجویان ایرانی در خارج از کشور و در رشته های خاص علوم پزشکی مشکل چندانی وجود نداشته و در چند مورد که محدود وجود داشته کمک شده و مسئله حل شده است.

وی اضافه کرد: در حوزه تحقیقات سلولهای بنیادی نیز این یک مسیر تحقیقاتی است که خوشبختانه توانمندی کشور در این حوزه مطلوب است و اغلب درخواست حضور در این حوزه از سایر کشورها وجود دارد.

وزیر بهداشت درباره ادامه تحصیل دانشجویان خارجی در حوزه های فناوری های جدید در ایران نیز گفت: تصمیم گیری در این زمینه مطابق با سیاستهای مراکز تحقیقاتی و هیئت امناهای این مراکز انجام می گیرد.

خبرهای تصویری