Skip to content

پژوهش و قانون: اصلاح آیین نامه نشریات‌ علمی

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آیین نامه تشکیل کمیسیون نشریات علمی کشور پس از اصلاح و تدوین به امضای وزیر علوم رسید و در آن ترکیب اعضای کمیسیون تغییر کرد.

فیروز بختیاری نژاد در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: کمیسیون در گذشته ترکیب دیگری داشت اما با تدوین آئین نامه جدید وزیر علوم، معاون آموزشی و پژوهشی وزیر علوم، معاون فرهنگی و فناوری وزارت علوم و معاون پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم به ترکیب کمیته اضافه شده اند و علاوه بر اینها ۸ تا ۱۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی اعضای هیئت مدیره انجمنهای علمی، مدرسین حوزه صاحب نظر در نشریات با رتبه دانشیاری عضو کمیسیون نشریات علمی شدند.

مدیر کل پژوهشی وزارت علوم گفت: تدوین و تصویب ضوابط اعتبار ارزیابی نشریات، تعیین اعتبار درجه علمی نشریات، نظارت بر کیفیت نشریات علمی جهت تمدید، تدوین راهکارهای ارتقا کمی و کیفی، تدوین راهکارهای گسترش دانش تولیدی کشور، تشخیص شرایط خاص و اعمال تصمیمات خاص نشریات علمی برای رشته های بین رشته ای شرح وظایف تعیین شده برای کمیته است.

وی ساماندهی نشریات علمی متناسب با اولویتهای علمی، نهادینه کردن فرهنگ ترویج دانش، ارتقا کیفی و کمی نشریات علمی با رعایت استانداردهای بین المللی، حمایت از زبان فارسی با هدف ترویج آن به عنوان زبان بین المللی و استفاده از زبانهای مراجع علمی را اهداف جدید کمیسیون اعلام کرد.

خبرهای تصویری