Skip to content

پژوهش و قانون: تدوین آئین‌نامه قرارداد کار معین پژوهشی برای دانش آموختگان علوم پزشکی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از تدوین آئین نامه قرارداد کار معین برای فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی گروه علوم پزشکی جهت فعالیت در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها خبر داد.

دکتر محمد واسعی افزود: این آئین نامه تدوین شده است و برای تنظیم نهایی در اختیار معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت قرار دارد.

وی اظهار داشت: مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای علوم پزشکی می توانند برای جذب فارغ التحصیلان بر اساس قرارداد کار معین عمل کنند.

دکتر واسعی افزود: فارغ التحصیلان دوره های تحصیلات تکمیلی از جمله کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی (Ph.D)، تخصصی بالینی و فوق تخصصی بالینی می توانند با این قراردادهای کار معین یک یا دو ساله مشغول به فعالیت شوند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی اقدام به این کار می کنند که تدوین این آئین نامه در جهت ساماندهی به این موضوع و تهیه فرمت خاص برای این قراردادها است.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جذب فارغ التحصیلان توانمند گروه علوم پزشکی را از جمله اهداف این آئین نامه برشمرد و گفت: به این ترتیب این افراد می توانند طرحی پژوهشی را با قرارداد و حق الزحمه مشخص در یک مرکز تحقیقاتی به انجام برسانند.

خبرهای تصویری