Skip to content

پژوهش و نیروی انسانی: نهایی شدن دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش در یک ماه آینده

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از نهایی شدن دکتری تخصصی همراه با پژوهش در یک ماه آینده خبر داد.

دکتر محمد واسعی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: کلیات دکتری تخصصی همراه با پژوهش (Ph.D by Research) در شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت تصویب شده است.

وی اضافه کرد: آیین نامه این دوره تهیه شده است و قرار شد جزئیات در کمیته دیگری بررسی شود. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یادآور شد: امید داریم که جزئیات این دوره تا یک ماه آینده نهایی شود.

خبرهای تصویری