Skip to content

چرخه نوآوری: تبدیل اندیشه به محصول در فعالیت های علمی نیازی جدی است.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفت :امروز تبدیل ایده به پدیده و محصول در چرخه فعالیت های علمی و پژوهشی کشور یک نیاز جدی است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، دکتر کامران دانشجو در مراسم یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران کشور افزود: در یک بررسی و پژوهش میدانی هرجا که صنعت و حوزه کاربرد بخش صنعت با دانشگاه تعامل کرد علاوه بر جهش علمی و پیشرفت عملی، مردم نیز از برکات مبارک آن بهره مند شده اند . به گفته وی در نتیجه این همکاری، اقتدار کشور، عزت و سربلندی بیش از پیش برای ملت حاصل شده است.

وی فعالیت های علمی و پژوهشی در زمینه های هسته ای، نانوفناوری و هوافضا را از نمونه های بارز این اعتماد عنوان کرد.

دکتر دانشجو با اشاره به اینکه در مسایل اقتصادی نیز طرح هدفمند کردن یارانه ها به عنوان یک انقلاب اقتصادی حاصل همین اعتماد مسوولین به محققان دانشگاه ها است افزود: همراهی مردم شریف ایران اسلامی آرامش و آسایش بیشتر برای مردم و عزت و اقتدار افزون تر برای کشور را به ارمغان می آورد.

وی با تاکید بر اینکه پژوهش پیش نیاز دانایی و دانایی مقدمه توانایی است خاطر نشان کرد اهمیت و ضرورت پژوهش و تحقیقات در کشور بدیهی و غیرقابل انکار است و از این رو صحبت در زمینه اهمیت و ضرورت تحقیقات توضیح واضحات است اما اینکه چه نوع پژوهشی در جهت حل چه مشکل و مساله ای مورد نیاز امروز جامعه ماست، موضوعی است که جای بحث دارد.

وی اظهار داشت: پژوهش پیش نیاز دانایی و علم و دانایی مبنای اقتدار و توانایی است و در نتیجه مبنا و اساس فعالیت های علمی است که در فرایند خود به دانایی و در نهایت به توانایی منتهی می شود.

وزیر علوم اظهار داشت پی ریزی جامعه ای بر اساس دانایی و احساس اقتدار ملی تنها در سایه فعالیت ها و پژوهش های روش مند هدفدار و متناسب با نیازهای مادی و معنوی، فردی و اجتماعی صورت می گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر نگاه ویژه به تحقیقات کاربردی و نیازمحور در وزارت علوم به هیچ وجه در حکم نادیده انگاشتن تحقیقات بنیادی نیست چرا که پژوهش های بنیادی، مبنا و راهگشای پژوهش های کاربردی است.

به گفته وی، در عرصه پژوهش نیز اهم اهتمام برنامه ریزان، مدیران و پژوهشگران باید متوجه محصولات آن باشد چرا که معیار ارزش فعالیت های پژوهشی میزان تاثیر آن در تعالی بشریت تامین اهداف و منافع ملی و اقتدار کشور و نظام است.

وی با اشاره به یاد، خاطره و خدمات علمی شهدای دانش و پژوهش، استادان شهید علی محمدی و شهریاری گفت: بیایید هم پیمان شویم که راه این بزرگمردان تاریخ علم و پژوهش در ایران اسلامی را تا برپایی حکومت عدل موعود ادامه دهیم.

خبرهای تصویری