Skip to content

کارآفرینی: برگزاری نشست هیات امنای کانون کارآفرینان استان تهران با حضور مدیرعامل موسسه فرزان

نشست هیات امنای کانون کارآفرینان استان تهران با حضور دکتر غلامرضا حبیبی مدیرعامل موسسه فرزان، کارآفرین برتر ملی و عضو هیات امنای کانون در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برگزار شد. در این نشست پیش نویس لایحه ایجاد سازمان نظام کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست گزارشی از عملکرد کانون توسط رئیس و دبیر کانون ارائه شد و شرح وشایف جدید کانون ابلاغ شد. همچنین پیش نویس لایحه ایجاد سازمان نظام کارآفرینی مطرح و در ارتباط با آن بحث و تبادل نظر شد. این لایحه پس از ارائه توسط وزارت کار،هم اکنون در یکی از کمیسیون های جانبی هیات دولت در دست بررسی است.
در صورت تصویب این لایحه، نظام کارآفرینی ایجاد می شود و بر فعل و انفعالات کارآفرینی در کشور نظارت خواهد داشت. این سازمان همچنین دارای نقش مشورتی برای دیگر نهادهای کشوری فعال در حوزه کارآفرینی دارد.
در این جلسه همچنین در ارتباط با نحوه صدور کارت کارآفرینی بحث و تبادل نظر گردید.
کانون کارآفرینان استان تهران متشکل از کارآفرینان برگزیده استان است. ساختار رسمی کانون متشکل از هیات امنای، رئیس، دبیر و مدیران کمیته های اجرایی می باشد. دکتر غلامرضا حبیبی عضو هیات امنای کانون و مدیر کمیته نوآوری می باشد.
در حال حاضر کلیه استان های کشور دارای کانون کارآفرینان استان هستند که در غیاب سازمان نظام کارآفرینی ناظر بر امور کارآفرینی در استان خود می باشند. کانون کارآفرینان استان تهران از کانون های پیشرو در کشور می باشد.

خبرهای تصویری