Skip to content

کارآفرینی: تدوین بسته های کارآفرینی شرکت های دانش بنیان حوزه گیاهان دارویی

دبیرستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تدوین بسته های کارآفرینی ویژه شرکت های دانش بنیان حوزه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی در ۲۰ جلد خبر داد.
دکتر محمد حسن عصاره  گفت: این بسته ها به منظور تحقق بند پنجم سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری تدوین و آماده سازی شده است.

وی افزود: محتوای بسته های کارآفرینی در ۲۰ جلد به همت گروهی از نخبگان و متخصصان حوزه گیاهان دارویی و طب سنتی به صورت کارشناسی و نیازسنجی شده تدوین شده است، تا از این طریق مسیر تبدیل فناوری به نوآوری در جهت تجاری سازی و رساندن محصولات شرکت های دانش بنیان به بازار هموار شود.

دکترعصاره بابیان اینکه در بسته های فوق بحث تولید و فرآوری گیاهان دارویی مورد نظر قرار گرفته است اظهارکرد: برآورد هزینه سرمایه گذاری، میزان درآمدزایی، موارد ریسک پذیر و میزان سودآوری از جمله موارد ذکر شده در محتوای بسته های کارآفرینی است.

وی با اشاره به اهمیت توانمند سازی شرکت های دانش بنیان حوزه گیاهان دارویی وطب سنتی اظهار کرد: امر توانمندسازی بخش خصوصی برای متولد شدن شرکت دانش بنیان جدید این حوزه با آماده سازی بسته های کارآفرینی محقق می شود.

به گفته وی این بسته ها در راستای حمایت همه جانبه ستاد توسعه علوم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای توسعه کمی و کیفی و افزایش شرکت های دانش بنیان این حوزه تهیه شده است.

دبیرستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده بهینه از نیروی انسانی و زمان را از جمله مزیت های آماده سازی این بسته ها برشمرد وافزود: از این پس شرکت های دانش بنیان نوپای حوزه گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی با انتخاب بسته های کارآفرینی یک قدم جلوتر گام برداشته و هدفمند به انجام کار می پردازند.

خبرهای تصویری