Skip to content

کارآفرینی: دانشگاه نرفته ها کارآفرین ترند!

وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر اینکه وزارت علوم و دانشگاهها باید کارآفرین شوند، گفت: شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاهها جز استعدادکشی حاصلی نخواهد داشت.

دانش آموختگان دانشگاهها کمتر از دانشگاه نرفته ها ریسک پذیر و کارآفرین ترند
سید محمد جهرمی در گردهمایی روسای مراکز کارآفرینی در دانشگاه امیرکبیر با تاکید بر اینکه دانشگاهها باید به جای تربیت نیروهای کارجو، نیروهای کارآفرین تربیت کنند، گفت: در یکی از واحدهای دانشگاهها تهران ارزیابی در زمینه کارآفرینی انجام شد. نتیجه این ارزیابی نشان داد افرادی که به دانشگاهها نرفته اند ریسک پذیری و انعطاف پذیر آنها بیشتر است ولی فارغ التحصیلان دانشگاه کمتر کار آفرین هستند.

وی با بیان اینکه این مسئله برای تمام دانشگاهها و رشته ها صادق نیست، افزود: درصدهایی که از این ارزیابی به دست آمد نشان می دهد که راه طولانی را در زمینه کارآفرینی داریم که باید به سرعت طی شود.

کنکور حذف شود برخی از دانشگاهها فاقد دانشجو می شوند
جهرمی اشاره به وضعیت دانشگاههای خارج و داخل کشور تاکید کرد: در حال حاضر با وجود نیازهای اجتماعی موجود و رقبای رسمی و غیر رسمی، دانشگاهها راهی جز پرداختن به بحث کارآفرینی ندارند.

وزیر کار با تاکید بر کاهش شرکت کنندگان در کنکور سراسری خطاب به وزیر علوم گفت: چنانچه کنکور برداشته شود شاهد خواهیم بود که بسیاری از دانشگاهها فاقد دانشجو می شوند.

وضعیت دانشگاه آزاد به مراتب بدتر از دانشگاههای دولتی است
وی با بیان اینکه این وضعیت در دانشگاه آزاد به مراتب بدتر است، خاطرنشان کرد: نحوه انتخاب رشته ای که در این دانشگاه اعمال می شود انگیزه ای برای ادامه تحصیل در پذیرفته شدگان باقی نمی گذارد از این رو باید تغییرات اساسی در نظام آموزشی کشور ایجاد شود تا بتوان در تحقق اهداف سند چشم انداز اقداماتی صورت گیرد.

جهرمی با بیان اینکه اعتقاد دارم که وزارت علوم و دانشگاهها باید کارآفرین شوند، اضافه کرد: در سال گذشته وزارت کار مبلغ ۲۰ میلیارد تومان و امسال نیز ۴۰ میلیارد تومان برای طرحهای نوآورانه که قابلیت تجاری سازی شدن را دارند هزینه کرده است.

به گفته وی، طرحهایی که با تایید مراکز رشد قابلیت تجاری سازی شدن را داشته باشند با معرفی این مراکز و اخذ سفته تسهیلات دریافت می کنند.

خبرهای تصویری