Skip to content

کارآفرینی: همایش مدیریت کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار می شود.

نخستین همایش ملی کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با هدف بررسی راهکارهای تولید محصولات و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در ۱۶ و ۱۷ آبان ماه امسال برگزار می شود.
به گزارش دبیرخانه این همایش، نخستین همایش ملی مدیریت کارآفرینی در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (EMIC Tech 2012) با هدف بررسی راهکارهای تولید محصول و خدمات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارایه راه حل هایی برای ارتقای روحیه کارآفرینی و ارزش آفرینی در این حوزه در تهران برگزار می شود.
کارآفرینی در حوزه های فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات، بانکداری الکترونیک و کارآفرینی در حوزه فناوری ارتباطات از محورهای اصلی این همایش است .
سازمان فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، پارک علم و فناوری دانشکده تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و پژوهشکده میکروالکترونیک ایران در برپایی این همایش همکاری می کنند.

خبرهای تصویری