Skip to content

کتاب مدیریت زمان توسط انتشارات موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان منتشر شد.

کتاب مدیریت زمان شامل مطالب کاربردی در ارتباط با نحوه مدیریت وقت، به اهتمام انتشارات موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان منتشر شد. گردآورنده این کتاب، دکتر غلامرضا حبیبی مدیرعامل موسسه فرزان است.

خوانندگان در این کتاب، با مهارت های مدیریت زمان، آشنا می شوند. این مهارت ها، تکنیک های کاربردی و ساده ای هستند که پیشتر به افراد پیشرو در حوزه کسب و کار، ورزش و خدمات عمومی کمک کرده اند تا به اوج حرفه خود برسند.
این مهارت ها متضمن شناسایی و تمرکز بر فعالیت هایی است که بیشترین بازده را دارند و کمک می کند تا خواننده به فردی موثرتر تبدیل شود.

سرمایه گذاری برروی فعالیت های مدیریت زمان به طور قطع موجب صرفه جویی در وقت و انجام ساده تر و دقیق تر کارها می شود. به علاوه، این تکنیکها از کار بیش از حد که باعث ایجاد استرس می شود جلوگیری می کند.
در جریان این کتاب، خواننده با نحوه هدفگذاری و تعیین اهداف برای خود، آشنا می شود؛ این مهارت، مهارتی مهم جهت تصمیم گیری و تعیین برنامه ها و جهت گیری های فرد در طول زندگی شخصی، تحصیلی و حرفه ای است.

عناوین و موضوعات اصلی کتاب به شرح زیر است:

 • ابزارهای مدیریت زمان
 • یادداشت فعالیت های روزانه
 • چگونه از این ابزار استفاده کنیم
 • از یادداشت هایتان درس بگیرید
 • فهرست اولویت بندی کارها
 • نحوه آماده کردن یک فهرست انجام کارها
 • استفاده از فهرست انجام کارها
 • برنامه‌های اقدام
 • چگونه از این ابزار استفاده کنیم
 • جمع‌آوری
 • حذف و اضافه‌
 • سازمان‌دهی و اولویت‌بندی
 • انجام برنامه اقدام
 • خلاصه
 • اولویت‌بندی کارها
 • اولویت‌بندی ساده
 • ابزارهای اولویت‌بندی
 • برنامه ریزی موثر
 • چگونه از این ابزار استفاده کنیم
 • تعیین هدف شخصی
 • دستیابی به منافع بیشتر با تمرکز کردن
 • شروع فرایندتعیین اهداف شخصی
 • اهداف بلندمدت (اهداف کلی در زندگی)
 • از مسیر خارج نشوید
 • اهداف SMART
 • دستیابی به اهداف
 • تئوری تعیین هدف لاک
 • آیا این تئوری، بهترین روش تعیین هدف است؟
 • تئوری تعیین هدف
 • پنج اصل در تعیین اهداف
 • وضوح
 • چالشی بودن
 • ایجاد تعهد
 • دادن بازخورد
 • پیچیدگی
 • قوانین طلایی تعیین هدف
 • روشن و واضح
 • قابل اندازه‌گیری
 • دست یافتنی
 • مرتبط
 • دارای محدوده زمانی
 • بطور خلاصه
 • تعیین هدف رو به عقب
 • یک رویکرد جدید
 • فرآیند برنامه ریزی رو به عقب
 • غرق بودن
 • تمرکز چیست؟
 • ایجاد محیط مناسب
 • این موارد را در زندگی شخصیتان به کار ببرید
 • اهرم
 • اهرم‌های موفقیت
 • اهرم زمان
 • اهرم توانایی‌ها
 • اهرم علم و آموزش
 • اهرم فناوری

 

بزودی دسترسی و مطالعه این کتاب، از طریق سایت طاقچه نیز برای علاقمندان میسر خواهد شد.

خبرهای تصویری