Skip to content

کتاب “مدیریت و هوشمندی سازمان” توسط انتشارات موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان منتشر شد.

  کتاب مدیریت و هوشمندی سازمان به قلم آقای جهانگیر عباسپور نقنه در ۳۱۵ صفحه تالیف و توسط انتشارات موسسه توسعه دانش، پژوهش و فناوری فرزان منتشر شد. این کتاب حاوی مطالب ارزشمندی در ارتباط با مدیریت هوشمند در سازمان های نوین می باشد. سرفصلهای این کتاب شامل موارد زیر می باشد:

 • پیشینه و تاریخچه مدیریت
 • پیشگامان دانش مدیریت نوین ایران
 • مکتب‌های مدیریت
 • نقش مدیر در سازمان
 • وظایف مدیران (فرآیند مدیریت)
 • برنامه‌ریزی
 • سازماندهی
 • ویژگی‌ها و مشخصات سازمان‌های نوین
 • عامل‌های کارساز در گزینش ساختار
 • به کارگیری منابع
 • رهبری و راهنمایی
 • مهارت‌های مدیریت امروز

شابک این کتاب، ۱-۰۲-۶۱۳۵-۶۰۰-۹۷۸ می باشد و با قیمت ۲۵۵۰۰ تومان در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

خبرهای تصویری