Skip to content

گروه علم سنجی فرزان: همکاری با انجمنهای علمی در راستای طرح جامع ممیزی علوم کشور با اجرای ۴ طرح

بخش علم سنجی موسسه فرزان، در چند سال اخیر ممیزی انجمن های پزشکی را توسط گروهی از پژوهشگران سرآمد این علم به انجام رسانده است.
طرح های ممیزی به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نهادها و انجمن‌های علمی از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری پیشنهاد شده و انجمن‌ها مراحل اجرایی آن را به موسسه فرزان واگذار نموده‌اند.
انجام ممیزی مشتمل بر تعیین وضعیت حوزه تخصصی مورد نظر در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه و در سطح بین المللی می باشد. همچنین نقاط ضعف و قوت داخلی و تهدیدها و فرصت‌های خارجی با کمک مصاحبه های متعدد با اساتید و صاحبنظران رشته مذبور شناسایی شده و دورنمای این رشته و چشم اندازی از آینده آن ترسیم می شود. در این راستا موسسه، با انجمن های پاتولوژی، روماتولوژی، رادیولوژی دهان، فک و صورت و طب فیزیکی همکاری داشته است که از نگاه صاحبنظران، مطالعات صورت گرفته جزء برترین  مطالعات می باشند.

خبرهای تصویری