Skip to content

گروه علم سنجی فرزان: پذیرش ششمین مقاله از گروه علم سنجی فرزان در زمینه آرتریت سوریاتیک توسط یک مجله

ششمین مقاله گروه علم سنجی فرزان با عنوان
Scientometric Analysis and Mapping of Scientific Articles on Behcet’s Disease جهت انتشار در مجله بین المللی  International Journal of Rheumatic Diseases پذیرفته شد.
این مطالعه بصورت مشترک میان مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و گروه علم سنجی موسسه فرزان (فرادان) به مرحله اجرا درآمد و آذر ماه سال جاری جهت چاپ مورد پذیرش قرار گرفت. مجله  International Journal of Rheumatic Diseases از مجلات معتبر تخصصی در زمینه روماتولوژی است که در  Pubmed نمایه می شود.
این مطالعه، مقالات منتشر شده در زمینه ترمیم آرتریت سوریاتیک را  مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار داده و به آنالیز جامع  ویژگیهای مقالات چاپ شده در این حوزه پرداخته است.
آرتریت از شکایتهای شایع در بیماران مبتلا به سوریازیس است که به لحاظ بالینی در این گروه از بیماران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تحلیل های علم سنجی به طور روز افزونی برای ارزشیابی ها، سیاستگزاریها و تخصیص بودجه و کسب اعتبار بیشتر کاربرد پیدا کرده است.  این مطالعات و مقالات منتج از آنها برای متخصصین و پژوهشگران نیز حاوی مضامین ارزشمندی می باشد و بصورت گسترده مورد استقبال قرار گرفته است.
گروه علم سنجی فرزان (فرادان) هم اکنون با تکیه بر تجارب و توانمندی خود آماده همکاری با مراکز پژوهشی و پژوهشگران کشور در زمینه طراحی و اجرای مطالعات علم سنجی بصورت طرحهای مشترک در حوزه های تخصصی مختلف است.
بخش submission در دپارتمان مشاوره پژوهشی موسسه فرزان با تکیه بر اندوخته علمی و تجربه ۱۱ ساله موسسه در زمینه انتشار مقالات علمی موفق به اخذ پذیرش برای مقاله در این مجله گردید.

خبرهای تصویری