Skip to content

گروه علم سنجی فرزان: پذیرش مقاله دیگری از گروه علم سنجی موسسه فرزان در یک مجله معتبر بین المللی

سومین مقاله گروه علم سنجی فرزان با عنوان The differences between highly cited and uncited publications related to substance abuse جهت انتشار در مجله معتبر JPMA  پذیرفته شد. این مجله در ISI و PubMed نمایه می شود.
این مطالعه بصورت مشترک میان جمعی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و گروه علم سنجی موسسه فرزان (فرادان)
به مرحله اجرا درآمده است.   مجله  JPMA(Journal of Pakistan Medical Association) از مجلات معتبر منطقه است که در ISI و Pubmed نمایه می شود.

این مطالعه موضوع مواد (Drug) را به عنوان یکی از موضوعات اولویت دار در سطح کشورمان هدف قرار داده است و در این حوزه به بررسی ویژگیهای مقالات پراستناد و مقایسه آن با مقالات بدون استناد پرداخته است. از آنجا که شاخص تعداد استناد به ازای هر مقاله در مقالات ایرانی پایین است این مطالعه با هدف بررسی شاخصهای استنادی مقالات و ارائه راهکارهای لازم در این حوزه به نویسندگان مقالات تنظیم شده است.
تحلیل های علم سنجی به طور روز افزونی برای ارزشیابی ها، سیاستگزاریها و تخصیص بودجه و کسب اعتبار بیشتر کاربرد پیدا کرده است.  این مطالعات و مقالات منتج از آنها برای متخصصین و پژوهشگران نیز حاوی مضامین ارزشمندی می باشد و بصورت گسترده مورد استقبال قرار گرفته است.

گروه علم سنجی فرزان (فرادان) هم اکنون با تکیه بر تجارب و توانمندی خود آماده همکاری با مراکز پژوهشی و پژوهشگران کشور در زمینه طراحی و اجرای مطالعات علم سنجی بصورت طرحهای مشترک در حوزه های تخصصی مختلف است

خبرهای تصویری