Skip to content

گروه علم سنجی فرزان: پذیرش مقاله دیگری از گروه علم سنجی موسسه فرزان

دومین مقاله گروه علم سنجی فرزان با عنوان”Presentation of psoriatic arthritis in the literature : A twenty-year bibliometric evaluation ”  در مجله آلمانی Rheumatology International پذیرفته شد. این مقاله مبتنی بر مطالعه مشترکی میان مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان شریعتی (قطب روماتولوژی کشور) و گروه علم سنجی فرزان (فرادان) می باشد.
مجله  International Rheumatology از معتبرترین مجلات روماتولوژی می باشد که در اندکسهای
Science Citation Index(ISI), Science Citation Index Expanded (SciSearch), PubMed/Medline, SCOPUS, EMBASE و… نمایه می شود. این مجله از سری مجلات Springer است و عامل تاثیر (IF) آن ۱.۴۳ می باشد.
این مطالعه موضوع آرتریت سوریاتیک را به عنوان یکی از موضوعات بالینی مهم در بیماران مبتلا به سوریازیس هدف قرار داده است. در این ارتباط، کل مقالات منتشر شده در این حوزه طی ۲۰ سال مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند.
تحلیل های علم سنجی به طور روز افزونی برای ارزشیابی ها، سیاستگزاریها و تخصیص بودجه و کسب اعتبار بیشتر کاربرد پیدا کرده است.  این مطالعات و مقالات منتج از آنها برای متخصصین و پژوهشگران نیز حاوی مضامین ارزشمندی می باشد و بصورت گسترده مورد استقبال قرار گرفته است.
گروه علم سنجی فرزان (فرادان) هم اکنون با تکیه بر تجارب و توانمندی خود آماده همکاری با مراکز پژوهشی و پژوهشگران کشور در زمینه طراحی و اجرای مطالعات علم سنجی بصورت طرحهای مشترک در حوزه های تخصصی مختلف است.

خبرهای تصویری