Skip to content

آموزشهای سردبیری: راهکارهای افزایش تعداد مرورگران

روند داوری یا مرور و ارزیابی مقالات ارسال شده به مجله توسط افراد صاحبنظر در آن رشته، از جمله مراحل مهم و اساسی در فرآیند چاپ مقاله به شمار می رود. این مرحله از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، چرا که روندی حساس و در معرض سوگرایی محسوب می گردد، لذا به مدیریت متمرکز و دقیقی از جانب سردبیر نیازمند است. از جمله مشکلات عمده ای که سردبیران مجلات با آن مواجهند، کمبود تعداد مرورگر (Reviewer) است. دلایل متعددی وجود دارد که یک مجله، مرورگر کافی نداشته باشد:

۱-    کم بودن افراد خبره در حیطه پژوهشی مورد نظر مجله
۲-    عدم مواجهه با مقالات پژوهشی پر محتوا که روند مرور آنها، به تربیت پژوهشگران زبده بیانجامد
۳-    فقدان مشوق و انگیزه برای مرورگران به دلیل:
● شناسایی نشدن مرورگران از جانب مجله
● ضعیف بودن رابطه ویراستاران و مرورگران
● فقدان استراتژی های مبتنی بر شواهد برای افزایش تعداد مرورگران
۵- اشکال در بانک اطلاعاتی مجله:
● کوچک یا ناکامل بودن بانک داده های مجله
● نادرست یا نامناسب بودن اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی مجله

پیشنهادات زیر با هدف افزایش تعداد مرورگران ارائه می گردد:

۱-    تلاش برای شناسایی دقیق مرورگران از جانب سردبیری مجله
۲-    رسیدگی و پیگیری مشکلات احتمالی پیش روی مرورگران
۳-    آموزش فرآیند صحیح داوری به مرورگران جوان و فراهم نمودن بستری مناسب برای انتقال تجربیات مرورگران با سابقه به مرورگران جوان
۴-    گرفتن پیشنهاد از نویسندگان برای معرفی مرورگر
۵-    گرفتن پیشنهاد از هیأت سردبیری برای معرفی مرورگر
۶-    آموزش به ویراستاران برای جذب مرورگران جدید
۷-    تشکیل یک بانک اطلاعاتی مناسب از مشخصات مربوط به مرورگران
۸-    اتخاذ سیاست برقراری حسن روابط با مرورگر از جانب سردبیر
۹-    تلاش برای ارتقاء مهارتهای فردی در روند مرور از جانب مرورگر
۱۰-     آموزش مداوم مرورگران و تشویق آنها برای به روز نگهداشتن اطلاعات علمی خود در حیطه های تخصصی مورد نظر

مؤسسسه فرزان با شش سال سابقه موفق در ارائه خدمات پژوهشی در حیطه علوم پزشکی، آمادگی دارد با هدف ارتقاء کیفی مجلات علوم پزشکی در زمینه های مختلف، تجربیات خود را در اختیار سردبیران قرار دهد. در این راستا مجموعه گایدلاینهایی در دست تهیه است که سردبیران محترم می توانند با بکار بستن نکات عملی ارائه شده در آنها، در راستای بهینه سازی و ارتقاء کیفی مجله اقدام نمایند. مطلب فوق، بخشی از گایدلاین “ارتقاء کیفیت روند داوری مقالات” بود که ارائه گردید.

بخش مجلات مؤسسه توسعه دانش، پژوهش و فن آوری فرزان

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها