Skip to content

آموزش پژوهش: تربیت پژوهشگر از سوی مرکز مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرکز کشوری مدیریت سلامت و مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صورت مشترک دوره تربیت پژوهشگر در سیستم سلامت را از میان داوطلبان واجد شرایط برگزار می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تربیت پژوهشگر در سیستم سلامت از میان داوطلبان واجد شرایط و بر اساس قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه پذیرش می شوند.
دوره تربیت پژوهشگر در سیستم سلامت از مهر ماه سال جاری آغاز می شود و داشتن حداقل مدرک کارشناسی از یکی از دانشگاههای داخل یا خارج از کشور، کسب حدنصاب نمره قبولی در آزمون ورودی و پذیرش در مصاحبه حضوری و تسلط به زبان انگلیسی بخشی از شرایط حضور در این دوره است.
داوطلبان باید مدارک خود را تا پایان وقت اداری روز سه ‌شنبه ۲۵ تیرماه جاری به مرکز کشوری مدیریت سلامت واقع در تبریز ارسال کنند. ظرفیت پذیرش در هر دوره ۱۰ نفر است و کلیه داوطلبان ورود به دوره ملزم به شرکت در آزمون کتبی ورودی و مصاحبه خواهند بود. طول دوره حدود یکسال و شامل ۸ پودمان آموزشی است.
میزان شهریه برای هر دوره بدون احتساب هزینه های متفرقه محسوب و در دوره اول از طرف مرکز کشوری مدیریت سلامت پرداخت خواهد شد. پذیرفته شده می تواند با ارائه پروژه های تحقیقاتی به مرکز از کمکهای مرکز کشوری مدیریت سلامت بهره مند شود.
آزمون ورودی روز جمعه ۱۸ مردادماه برگزار می شود و کارت ورود به جلسه یک روز پیش از برگزاری آزمون در مرکز کشوری مدیریت سلامت توزیع می شود.
مرکز کشوری مدیریت سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز است و در زمینه های پژوهش در سیستم سلامت، آموزش و مشاوره فعالیت می کند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها