Skip to content

آموزش پژوهش: شرایط مراکز تحقیقاتی برای پذیرش دانشجوی دکتری همراه با پژوهش

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت شرایط مراکز تحقیقاتی برای پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی همراه با پژوهش (Ph.D by Research) را اعلام کرد.

دکتر محمد واسعی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: آیین نامه اعتباربخشی مراکز تحقیقاتی که امکان پذیرش دانشجویان دکتری تخصصی همراه با پژوهش را دارند به زودی در دفتر گسترش وزارت بهداشت به تصویب می رسد.

وی یادآور شد: مراکز تحقیقاتی می توانند دانشجوی دکتری تخصصی همراه با پژوهش پذیرش کنند که دارای شرایط خاص باشند.

دکتر واسعی خاطرنشان کرد: مرکز تحقیقاتی باید یک پروژه تحقیقاتی خاص خود تعریف و اعلام کند که با این دانشجویان که می پذیرد می تواند معضلی خاص را در حوزه سلامت حل کند.

وی گفت: مرکز تحقیقاتی نیز باید از نظر تولیدات علمی و کیفیت تولیدات علمی در مرتبه بالایی قرار داشته باشد و از نظر کمی و کیفی فعال باشد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: نکته ای که در تربیت دانشجوی دکتری تخصصی همراه با پژوهش مهم است این است که دانشجو با مجوز مرکز به استاد مربوطه داده می شود. در این میان کیفیت تولیدات علمی استاد مربوطه نیز مهم است. این استاد باید حداقل تولیدات علمی خاصی داشته باشد و کیفیت این تولیدات نیز بالا باشد.

وی یادآور شد: مرکز تحقیقاتی مربوطه با اعلام طرح تحقیقاتی خود و نحوه تامین بودجه آن که یا از بودجه دانشگاه است و یا از خارج از دانشگاه تامین می شود، می تواند دانشجوی این دوره را بپذیرد.

معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: مراکز تحقیقاتی که این شرایط را داشته باشند می توانند برای پذیرش دانشجویان دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش اعلام آمادگی کنند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها