Skip to content

آموزش پژوهش: نحوه ورود به دکتری تخصصی همراه با پژوهش

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با تشریح جزئیات چگونگی شرکت محققان در دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش گفت: نخبگان علوم پزشکی می توانند پس از گذراندن دوره عالی پژوهش در این دوره ادامه تحصیل دهند.

دکتر سید امیر محسن ضیایی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: افرادی که حداقل دارای دانشنامه کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای هستند، می توانند وارد دوره عالی پژوهش که در واقع دوره ورودی دکتری تخصصی همراه با پژوهش است، بشوند و پس از پایان موفقیت آمیز آن و تهیه پایان نامه مرتبط با اولویت اعلام شده پژوهشی، توان علمی خود را بسنجند.

وی اضافه کرد: دوره عالی پژوهش برای این افراد به مدت یکسال خواهد بود و در پایان دوره، یک پایان نامه تحقیقاتی باید ارائه دهند.

پرداخت شهریه آموزشی دوره عالی پژوهش
ضیایی یادآور شد: قبولی در مصاحبه مرکز تحقیقاتی مربوطه و پرداخت شهریه آموزشی دوره عالی پژوهش از دیگر الزامات برای ورود به دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش است.

وی گفت: پس از پایان موفقیت آمیز دوره عالی پژوهش، فرد می تواند از مرکز تحقیقاتی که در آن مایل به ادامه تحصیل است بورسیه دریافت کند و مرکز تحقیقاتی نیز از محل اعتبار طرح تحقیقاتی، کمک هزینه ای را برای این افراد در نظر می گیرد.

پرداخت حق التحقیق در صورت بورسیه شدن
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی اضافه کرد: اگر دانشگاهی فرد را بورسیه کند نیز باید در مدت آموزش در دوره دکتری، حق التحقیق فرد را به وی پرداخت کند.

تعیین هیئت نظارت بر نحوه آموزش دانشجویان دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش
وی از تعیین هیئت نظارت بر نحوه آموزش دانشجویان دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش خبر داد و گفت: هیئت نظارتی مشتمل بر نماینده وزارت بهداشت، دبیرخانه شورای آموزش مربوطه و دانشگاه مربوطه بر نحوه پذیرش این دانشجویان نظارت می کنند.

دکتر ضیایی یادآور شد: دوره دکتری تخصصی همراه با پژوهش دوره ای چهار ساله است که برای تربیت پژوهشگر، مدیریت پژوهش و هدفمند شدن پژوهشهای کاربردی طراحی شده و امید است که با راه اندازی این دوره تحولی در پژوهشهای علوم پزشکی در حوزه های علوم پایه و بالینی ایجاد شود.

خبرهای تصویری