Skip to content

آینده نگاری: پانزده پانل آینده نگاری در تدوین نقشه جامع علمی کشور در وزارت بهداشت ایجاد شده است

مستند چگونگی پرداختن به آینده نگاری و نوآوری در حوزه علوم پزشکی از سوی گروه تدوین نقشه جامع علمی کشور در وزارت بهداشت تهیه و به زودی ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی -رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران- در نشست خبری افزود: تاکنون دو مستند در مورد چگونگی پرداختن به وضعیت موجود در علوم پزشکی، آینده نگاری و نوآوری تهیه شده است که بخش اول در آن اختیار صاحبنظران قرار گرفته است و بخش دوم در هفته آینده ارائه می شود.

وی از فعال شدن پانلهای آینده نگاری در زمینه های آموزش، نانوتکنولوژی و دارو در حوزه تدوین نقشه جامع علمی کشور خبر داد و گفت: ۱۵ پانل آینده نگاری در تدوین نقشه جامع علمی کشور در وزارت بهداشت ایجاد شده است که در هفته آینده ۴ پانل آن کار خود را آغاز می کنند.

رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت از برگزاری همایش کشوری نقشه جامع علمی کشور در اردیبهشت ماه سال آینده خبر داد و گفت: در این همایش کشوری بخش های پزشکی و غیر پزشکی حضور خواهند داشت و پیش نویسهای اولیه نقشه جامع علمی کشور در معرض دید صاحبنظران قرار خواهد گرفت.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها