Skip to content

آینده پژوهی: ایران در افق ۲۰ ساله یکی از قدرت‌های جهان خواهد بود.

گزارش‌های آینده پژوهی نشان می‌دهد که ایران در افق ۲۰ ساله یکی از قدرت‌های جهان خواهد بود.

محمد واعظی نژاد کارشناس مرکز آینده‌پژوهشی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: ما در این مرکز نقشه جهان‌نمای آینده در افق ۲۰۵۰ را در ۱۶ حوزه مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی، علم و فناوری تهیه کرده‌ایم.

وی افزود: در این نقشه موفق به ترسیم چشم‌انداز ۴۰ ساله جهان شده‌ایم و برای توسعه این طرح تحقیقاتی شبکه آینده‌پژوهی را راه‌اندازی می‌کنیم و از اساتید و دانشگاهیان برای تصحیح و تکمیل این نقشه استفاده خواهیم کرد.

واعظی گفت: ما در این تحقیقات گزارش‌های مراکز آینده پژوهی کشورهای انگلیس، کانادا، آمریکا و برخی کشورهای دیگر را مورد بررسی قرار دادیم و در بیشتر این گزارش‌ها ایران را در افق ۲۰ ساله به عنوان یکی از قدرت‌های جهان معرفی کرده بودند.

وی افزود: تحقیقات ما نیز نشان می‌دهد که اگر روند جهان همین گونه ادامه پیدا کند ایران به یکی از قدرت‌های جهان تبدیل خواهد شد.

خبرهای تصویری