Skip to content

اخبار دانشگاهی:دانشگاه علوم پزشکی تهران درهردوعرصه تولیددانش وارتقای سلامت موفقیتهای زیادی کسب کرده

وزیر بهداشت موفقیت این وزارتخانه را مرهون توجه به متن و پرهیز از حاشیه دانست و گفت: هر زمان دانشگاهها دچار حاشیه هایی شدند که آنها را از وظایف اصلی اش بازداشته عملاً فرصت سوزی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در مراسم مرور فعالیتهای چهار ساله دانشگاه علوم پزشکی تهران، موفقیت وزارت بهداشت را مرهون توجه به متن و پرهیز از حاشیه دانست و افزود: این مجموعه در دولت دهم هر فردی در راس وزارت بهداشت حضور داشته باشد با هدفمندی بیشتر و پاسخگویی بیشتر باید کارها را به پیش ببرد.

وی تاکید کرد: اگر می خواهیم آینده ای برای کشور رقم بزنیم و آن را بیمه کنیم راهی نداریم جز اینکه آن را به رشد علمی کشور گره بزنیم و این رشد علمی نیز تنها با گفتن حاصل نمی شود و از دانشگاههای بزرگ کشور توقع می رود که پایه های این موضوع را تقویت کنند.

دکتر لنکرانی اضافه کرد: هر چقدر دانشگاه بیشتر این کار را عالمانه تر انجام دهد آینده کشور مستحکم تر می شود. وظیفه دانشگاهها توجه به علم و دانش است و در این راه دانشگاههای علوم پزشکی وظیفه ارتقای سلامت مردم را هم بر عهده دارند. هر زمان دانشگاه دچار حاشیه هایی شد که آن را از وظایف اصلی اش بازداشته نتوانسته کار علمی خود را پیش ببرد و درگیر بحثهای سلیقه ای شده و عملاً فرصت سوزی شده است.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی تهران در هر دو عرصه تولید دانش و ارتقای سلامت موفقیت های زیادی را کسب کرده و این نشان می دهد که نیاز هر روز ما توسعه دانش محور و مبتنی بر تحقیقات و پژوهش است.

وزیر بهداشت با اشاره به عملیات اجرایی که در طول چهار سال اخیر انجام شده است، گفت: امروز با افتخار می گوییم که سرجمع علمیات اجرایی در وزارت بهداشت بیش از دو برابر چهار سالهای قبل از این بوده است اما باید توجه داشت با اینکه رشد سخت افزاری خیلی جذاب است اما اگر با رشد نرم افزاری همراه نشود و هدفمند نباشد، موفقیت آمیز نخواهد بود. از سوی دیگر باید با شناخت گلوگاهها مدلهای میانبر برای رسیدن به اهداف را به فرهنگ عمومی دانشگاه بدل کنیم.

وی با اشاره به ۷۵ سالگی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسیری که دانشگاه برای ارتقای خود طی می کند، گفت: در ۷۵ سالگی دانشگاه علوم پزشکی تهران نشانی از فرتوتی در سیستم دیده نمی شود. این سیستم نشان از حیات و بالندگی در مفهوم و مبنا است و در مقایسه بسیاری از دانشگاهها این جوان شدن، نشان از نگاه علمی به موضوعات دارد.

دکتر لنکرانی با اشاره به مصوبات هیئت دولت در استان تهران مربوط به دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبات، نوسازی دانشکده پزشکی و توسعه بیمارستانهای شریعتی، امام (ره) در دستور کار قرار دارد و این موضوعات می تواند با روشهای جدید انجام شود.

وی به ارائه پیشنهاد استفاده از سرمایه گذاری بخش غیردولتی در احکام پیشنهادی برنامه پنجم توسعه اشاره و اضافه کرد: می توان از ظرفیت بخش غیردولتی به گونه ای استفاده کرد که بیشترین نفع را برای دانشگاه و در کنار آن بخش های غیردولتی داشته باشد.

وزیر بهداشت از تغییرات قانون تمام وقت جغرافیای برای اعضای هیئت علمی علوم پزشکی خبر داد و گفت: بر اساس این قانون جدید تعریفی که از تمام وقت جغرافیایی شده این است که اجازه داده ایم افراد مطب داشته باشند به شرط آنکه طبابت بستری در بخش دولتی صورت گیرد و به سمت بخش خصوصی حرکت نکند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها