Skip to content

اخبار دانشگاهی: آخرین رتبه بندی نوآورانه سایماگو سال ۲۰۱۴

بر اساس آخرین رتبه بندی نوآورانه سایماگو سال ۲۰۱۴، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه دوم را در میان دانشگاه های علوم پزشکی زیر پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را کسب کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در رتبه بندی نوآورانه ( Innovation Ranking) که توسط پایگاه رتبه بندی سایماگو اسپانیا در اگوست۲۰۱۴ منتشر شد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد توانست پس از دانشگاه علوم پزشکی تهران در جایگاه دوم در بین دانشگاه های وزارت بهداشت قرار گیرد.

دکتر محسن تفقدی افزود: این رتبه بندی بر اساس دو شاخص دانش نوآورانه و تاثیر فناورانه انجام شده است.

وی ادامه داد: در شاخص دانش نوآورانه (Innovative Knowledge) که بر اساس مجموع تعداد مقالات استناد شده توسط اختراعات و پتنت ها و اطلاعات اداره ثبت اختراع اروپا (EPO) انجام می شود، دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه ۲۷۹ جهانی و رتبه دوم در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور را کسب کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد اضافه کرد : در شاخص تاثیر فناورانه Technological Impact نیز درصدی از کل مقالات دانشگاه از اختراعات مورد استناد قرار گرفته اند لحاظ شده که بر اساس آن دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه ۳۷۱ جهانی را کسب کرده است.

گفتنی است: در شاخص دانش نوآورانه( Innovative Knowledge) مرکز ملی تحقیقات علمی از فرانسه و دانشگاه هاروارد رتبه اول و دوم را در جهان کسب کردند.

علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی اینترنتی http://www.scimagoir.com/innovation.php مراجعه کنند.

خبرهای تصویری