Skip to content

اخبار دانشگاهی: اتحادیه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی منطقه مرکزی ایران تاسیس شد

رئیس دانشگاه شهرکرد از تاسیس اتحادیه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی منطقه مرکزی ایران خبر داد و گفت: این اتحادیه شامل دانشگاههای شهر کرد، صنعتی اصفهان، کاشان، هنر، اصفهان، قم، اراک، یزد، تفرش و مالک اشتر اصفهان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله معتمدی رئیس دانشگاه شهرکرد با اعلام این خبر گفت: در نخستین نشست این اتحادیه که با حضور روسای دانشگاهها ومراکز آموزشی عضو در دانشگاه شهرکرد برگزار شد، اساسنامه این اتحادیه بررسی و به امضاء رسید.

وی تشکیل این اتحادیه را در جهت تولید علم و پیشرفت فناوریهای جدید، تقویت فرهنگ مشارکت، همکاری و کار جمعی بین اعضاء برای فراهم کردن امکانات لازم برای توسعه کمی وکیفی آموزش عالی در منطقه، شناسایی توانمندیها و رسیدن به حد مطلوب  بهره برداری از امکانات موجود و بالقوه اعضای اتحادیه و تهیه برنامه ها و طرحهای مشترک برای ارائه به مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور دانست.

رئیس دانشگاه شهرکرد استفاده مشترک از امکانات تحقیقاتی، کتابخانه، بانکهای اطلاعات و امکانات آزمایشگاهی و رفاهی و نیز همکاری با سایر اتحادیه های دانشگاهی کشور و دانشگاههای خارجی به ویژه جهان اسلام، آسیایی، آفریقا و آمریکای لاتین را از دیگر اهداف این اتحادیه برشمرد.

در این نشست دکتر معتمدی به عنوان اولین رئیس این اتحادیه و دانشگاه شهرکرد به عنوان دبیرخانه اتحادیه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی منطقه مرکزی ایران معرفی شدند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها