Skip to content

اخبار دانشگاهی: اجرای طرح توانمندسازی هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی‎ ‎شهید ‏بهشتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از برگزاری نخستین دوره طرح توانمندسازی هیئت علمی ویژه اعضای ‏هیئت علمی جوان دانشگاه برای آشنایی هرچه بیشتر با روشهای تدریس و تحقیق در این دانشگاه خبر داد.‏

دکتر شاهین محمدصادقی در گفتگو با خبرگزاری مهر افزود: این دوره آموزشی و پژوهشی برای گروهی از اعضای ‏هیئت علمی که با گذشتن از آزمونهای سخت موفق شده اند به کسوت هیئت علمی در این دانشگاه دربیایند، ‏برگزار می شود. ‏

وی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن در کسوت هیئت علمی و تدریس در دانشگاه برای هیئت علمی جوان نیازمند ‏مولفه هایی است که متاسفانه تاکنون کمتر به آن توجه شده است. در واقع یک فرد در بدو ورود به دانشگاه و قرار ‏گیری در هیئت استاد، باید توانمندیهای ویژه ای داشته باشد. ‏

دکتر محمدصادقی اضافه کرد: روشهای مدیریتی، روانشناسی، آشنایی با قوانین و مقررات تحصیلی، روشهای تدریس، ‏مقاله نویسی، روش تحقیق، آشنایی با مسائل ملی و مذهبی و دقت در آنها، همه نیازمند دوره های ویژه ای ‏برای آموزش هستند، که دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این دوره را برای اعضای هیئت علمی جوان خود ‏طراحی کرده است. ‏

وی یادآور شد: این مجموعه که جایش در فرآیند تدریس خالی بود به صورت یک مجموعه آموزشی چند ماهه تعریف ‏شده است و با عنوان طرح توانمندسازی اعضای هیئت علمی جوان در دانشگاه برای اولین بار از سال تحصیلی ‏جاری اجرایی می شود. ‏

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اظهار داشت: اجرای این طرح موجب می شود علاوه بر افزایش ‏کیفیت آموزش و پژوهش دانشگاه، اساتید و اعضای هیئت علمی نیز با آمادگی بیشتری در کلاسهای درس حاضر ‏شوند. همچنین این طرح موجب می شودکه نواقص احتمالی فرآیند آموزش نیز از میان برود.‏

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها