Skip to content

اخبار دانشگاهی: اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر عدم تحقق بودجه حمایت از ۵ دانشگاه برتر علوم پزشکی

باوجود اینکه حمایت مالی از ۵دانشگاه برتر وزارت بهداشت در لایحه بودجه۹۰ آمده بود هنوز با نزدیک شدن به انتهای سال خبری از اختصاص آن نیست و وزیر بهداشت نیز بر عدم دریافت این بودجه اشاره می نماید.
دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این موضوع که بر اساس قانون بودجه مقرر شده بود که بودجه ای برای حمایت از ۱۵ دانشگاه شامل ۱۰ دانشگاه وابسته به وزارت علوم و ۵ دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت، تعیین شود، گفت: فعلاً که هیچ بودجه ای برای حمایت از این ۵ دانشگاه علوم پزشکی درنظر گرفته نشده است.
وی افزود: ما تنها به صورت شفاهی و کلامی از این دانشگاهها به دلیل رشدی که در حوزه های پژوهشی داشته اند از آنها تشکر می کنیم.
وزیر بهداشت یادآور شد: به زودی آیین نامه ای برای حمایت از ۵ دانشگاه برتر در میان دانشگاه های علوم پزشکی تهیه می شود و پس از آن می توانیم در زمینه جذب بودجه برای این دانشگاهها اقدام کنیم.
به گزارش مهر، بر اساس لایحه بودجه ۹۰ و با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه دولت می تواند از ۱۰ دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم و ۵ دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت حمایت مالی ویژه داشته باشد تا این دانشگاهها به رتبه های برتر جهانی برسند. بر همین اساس اعتباری بالغ بر ۳۰۰,۰۰۰ به میلیون ریال برای حمایت از ۱۰ دانشگاه برتر وزارت علوم در نظر گرفته شده است.
در ادامه مصوبات قانون بودجه دکتر مصطفی قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه و حمایت از دانشگاههای برتر گفته بود: بر اساس قانون برنامه از ۵ دانشگاه علوم پزشکی به طور ویژه حمایت می شوند تا بتوانند به رتبه های بالای دنیا برسند. در سال اول ۶۰ میلیارد تومان برای حمایت از ۱۵ دانشگاه وزارت علوم و وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر بر اساس آخرین رتبه بندی دانشگاههای کشور که در فاصله تابستان و پاییز ۸۹ انجام شد، ۱۴ دانشگاه وزارت علوم و ۶ دانشگاه وزارت بهداشت عنوان تراز اول ها را به خود اختصاص دادند که این رتبه بندی بر اساس نظام رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام انجام شد.
پنج دانشگاه برتر علوم پزشکی بر اساس ملاک رتبه بندی پژوهشی وزارت بهداشت شامل دانشگاه علوم پزشکی تهران،
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند.
اما در این میان دکتر امیدوار رضایی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اشکال عدم حمایت قانونی و مالی از این دانشگاه ها را مشخص نبودن ردیف بودجه برای حمایت از ۱۵ دانشگاه برتر ذکر کرد.
دکتر امیدوار رضایی میرقائد در گفتگو با خبرنگار مهر افزوده بود: ردیف بودجه حمایت از دانشگاههای برتر دو وزارتخانه علوم و بهداشت باید به صورت جداگانه در لایحه بودجه ذکر می شد که متاسفانه این کار انجام نشده و از همین رو وزارت علوم و وزارت بهداشت باید از بودجه های بخش آموزش و پژوهش مربوطه این دانشگاهها را مورد تقویت قرار دهند.

خبرهای تصویری