Skip to content

اخبار دانشگاهی: افزایش تعداد دانشگاههای علوم پزشکی در میان یک درصد برتر جهان

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از افزایش تعداد دانشگاه های علوم پزشکی کشور در فهرست دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر جهان خبر داد و گفت: با پیوستن دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تعداد این دانشگاهها به پنج دانشگاه افزایش یافت.
دکتر مصطفی قانعی با اعلام این خبر افزود: ۵ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان و تبریز در میان فهرست ۴۰۰۰ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار گرفتند.
وی افزود: در نظام رتبه بندی ESI، اطلاعات مربوط به دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی آورده شده است که بر مبنای آستانه های تعیین شده جزء دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار می گیرند و شرط ورود یک موسسه علمی به این نظام رتبه بندی تعداد ارجاع به مقالات اصیل و مروری منتشر شده در پایگاه داده اطلاعات علمی Web of science برابر یا بیش از آستانه های تعیین شده است.

وضعیت بهبود رتبه ۵ دانشگاه ایرانی در گرایش بالینی و کلیه گرایش های علوم در سال ۲۰۱۲

 

نام دانشگاه

وضعیت بهبود در گرایش بالینی

رتبه فعلی در گرایش بالینی

وضعیت بهبود در کلیه گرایش های علوم

رتبه فعلی در کلیه گرایش های علوم

دانشگاه علوم پزشکی تهران

با ۸۰ رتبه بهبود

رتبه ۲۴۶

با ۹۳ رتبه بهبود

رتبه ۵۷۴

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

با ۷۰۱ رتبه بهبود

رتبه ۵۲۷

با ۶۷۰ رتبه بهبود

رتبه ۹۴۴

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

با ۶۵ رتبه بهبود

رتبه ۵۷۲

با ۸۹ رتبه بهبود

رتبه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

با ۱۵۴ رتبه بهبود

رتبه ۸۸۴

با ۱۶۶ رتبه بهبود

رتبه ۱۷۵۲

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نخستین حضور در جمع یک درصد برتر

رتبه ۱۰۰۱

نخستین حضور در جمع یک درصد برتر

رتبه ۱۷۵۴

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به نظام رتبه بندی ESI در گرایش پزشکی بالینی گفت: بررسی رتبه دانشگاه های علوم پزشکی در گرایش پزشکی بالینی در سال ۲۰۱۲ بر اساس تعداد مقالات نشان داد که نسبت به تاریخ مشابه در سال قبل، دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۸۰ رتبه بهبود در جایگاه ۲۴۶، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۷۰۱ رتبه بهبود در جایگاه ۵۲۷، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۶۵ رتبه بهبود در جایگاه ۵۷۲، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ۱۵۴ رتبه بهبود در جایگاه ۸۸۴ قرار دارند و دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ابتدای ژوئیه ۲۰۱۲ با رتبه ۱۰۰۱ برای نخستین بار در فهرست دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر جهان قرار گرفته است.
دکتر قانعی افزود: در این بررسی در مجموع ۷۰۰ هزار دانشگاه و مرکز تحقیقاتی بررسی و از آن میان ۴۰۰۰ مورد به عنوان دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر جهان شناسایی و معرفی می شوند.

رتبه دانشگاه های علوم پزشکی در کلیه گرایش های علوم نیز افزایش یافت
معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: روند رو به رشد رتبه دانشگاه های علوم پزشکی در نظام رتبه بندی ESI در کلیه گرایش های علوم در سال ۲۰۱۲ براساس تعداد مقالات و نسبت به سال قبل حاکی از آن است که دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۹۳ رتبه بهبود در جایگاه ۵۷۴، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۶۷۰ رتبه بهبود در جایگاه ۹۴۴، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۸۹ رتبه بهبود در جایگاه ۱۳۸۳، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ۱۶۶ رتبه بهبود در جایگاه ۱۷۵۲ و دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جایگاه ۱۷۵۴ قرار دارند.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها