Skip to content

اخبار دانشگاهی: انتصاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر محمدرضا رزاقی را به سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا رزاقی رئیس مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و عضو هیئت علمی گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

دکتر محمدرضا رزاقی متولد ۱۳۳۳ است و دارای تخصص اورولوژی و فلوشیپ پیوند کلیه است.

ریاست بیمارستان شهید حیدری نهاوند، معاونت درمان بهداری استان همدان، مسئول جمعیت هلال احمر استان همدان، ریاست بیمارستان شهدای تجریش، معاونت پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت آموزشی بخش ارولوژی و ریاست مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی از جمله سمت هایی بوده است که رزاقی برعهده داشته است.

دکتر شاهین محمد صادقی پیش از این ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را در اختیار داشت.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها