Skip to content

اخبار دانشگاهی: ایجاد مجتمع پژوهشی و آزمایشگاه مرکزی در دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران از راه اندازی مجتمع پژوهشی و آزمایشگاه مرکزی در این دانشگاه خبر داد و گفت: راه اندازی این مجتمع برنامه توسعه ای پژوهشگاه دانشگاه تهران است که با راه اندازی آن اقدام به جذب هیئت علمی پژوهشی می شود.
دکتر فرهاد رهبر در حاشیه مراسم افتتاح پژوهشگاه  دانشگاه تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به نرخ رشد تولیدات علمی ایران، افزود: امروزه تولید علم در ایران رشد شتابانی دارد به گونه ای که متوسط نرخ رشد تولید علم در ایران ۱۱ برابر نرخ رشد متوسط تولید علم دنیا است.
رئیس دانشگاه تهران تولید علم نافع و رفع مشکلات جامعه با استفاده از این علم را از دغدغه های این دانشگاه نام برد و اظهار داشت: در این راستا سعی شد تا پروژه های تحقیقاتی را به سمت پژوهشهای کاربردی هدایت کنیم از این رو اقدام به تاسیس پژوهشگاه دانشگاه تهران کردیم.
وی با اشاره به افتتاح این پژوهشگاه، خاطر نشان کرد: این پژوهشگاه تاسیس شد تا بتوانیم پژوهشها را به سمت پژوهشهای کاربردی و تولید علم نافع که نیازهای کشور را برطرف کند، هدایت کنیم.
دکتر رهبر با بیان اینکه این پژوهشگاه دارای چندین پژوهشکده است، یادآور شد: در این پژوهشگاه، محققان پژوهشکده طب تجربی با مشارکت محققان دامپزشکی و پزشکان پروژه های تحقیقاتی را در زمینه تولید دارو اجرایی خواهند کرد.

وی پژوهشکده سامانه های هوشمند را از دیگر پژوهشکده های این دانشگاه نام برد و اضافه کرد: در این پژوهشکده اقدام به تولید سامانه های هوشمند مورد نیاز امور بانکی و گمرکی خواهد شد.
رئیس دانشگاه تهران، ایجاد مجتمع پژوهشی دانشگاه تهران را از برنامه های توسعه ای پژوهشگاه ذکر کرد و گفت: با راه اندازی این مجتمع می توان اعضای هیئت علمی پژوهشی را جذب کرد به این ترتیب همه محققان کشور توانایی جذب در این مجتمع پژوهشی و دانشگاهی را دارند.
دکتر رهبر راه اندازی آزمایشگاه مرکزی را از اقدامات زیر بنایی برای راه اندازی این مجتمع دانست و ادامه داد: توسعه این مجتمع نیازمند راه اندازی آزمایشگاه مرکزی است ضمن آنکه از ایجاد آزمایشگاه های تخصصی در حوزه های مختلف علمی غافل نخواهیم بود.
وی راه اندازی مجتمع پژوهشی و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه تهران را زمینه ای برای ارائه خدمات علمی به کلیه محققان و پژوهشگران کشور دانست.

خبرهای تصویری