Skip to content

اخبار دانشگاهی: ایجاد پنج مرکز رشد در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی شیراز قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از راه اندازی پنج مرکز رشد از سوی این دانشگاه در آینده ای نزدیک خبر داد.

دکتر محمد هادی ایمانیه در گفتگو با خبرگزاری مهر در شیراز افزود: این مراکز شامل مرکز رشد IT پزشکی، مرکز رشد گیاهان دارویی، مرکز رشد بایوتکنولوژی دارویی، مرکز رشد سلولهای بنیادی و مرکز رشد تولید تجهیزات پزشکی است.

وی در تشریح فعالیت مراکز رشد در دانشگاه علوم پزشکی گفت: مراکز رشد مراکزی هستند که فارغ التحصیلان می توانند ضمن مراجعه به آنها امکانات اولیه را دریافت کرده و پس از آنکه فعالیتشان آماده تولید شد از مرکز خارج شده و جای خود را به دیگر فارغ التحصیلان بدهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه فارغ التحصیلان در این مراکز امکاناتی نظیر حمایتهای مالی، اخذ وام، اخذ زمین و … را دریافت می کنند، افزود: اقدامات اولیه برای پیشنهاد این پنج مرکز انجام شده و امیدواریم در آینده تمام مراکز رشد به تایید ناظران مرکز برسد.

دکتر ایمانیه همچنین از ایجاد دانشکده مجازی علوم نوین در این دانشگاه خبر داد و افزود: ایجاد این دانشکده به تصویب هیئت ممیزه دانشگاه رسیده و چنانچه مورد موافقت شورای گسترش قرار گیرد می توان به سرعت مقدمات شروع به کار آن را فراهم کرد.

وی متذکر شد: در این دانشکده شش رشته راه اندازی مشود که شامل نانوتکنولوژی، پزشکی مولکولی، مهندسی بافت و … است.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها