Skip to content

اخبار دانشگاهی: تاسیس دانشگاه بین ‌رشته‌ای

وزیر بهداشت از اعطای مجوز تاسیس دانشگاه بین رشته ای در گروه علوم پزشکی خبر داد و گفت: باید از ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی استفاده کرد که همکاری‌های بین ‌رشته‌ای مورد توجه قرار گیرد.
دکتر مرضیه وحید دستجردی در مراسم تقدیر از رتبه های اول آزمون دوره دکتری رشته های علوم پایه پزشکی و بهداشت در سه سال تحصیلی گذشته افزود: نقشه تحول نظام سلامت کار بزرگ دیگری است که انجام شده و امیدواریم در علوم پایه به این نقشه توجه ویژه شود.
وی بیان اینکه در چرخه نوآوری تحقیقات علوم پایه نقش بسیار اساسی دارد، خاطر نشان کرد: باید از ظرفیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی استفاده کرد که در این مورد همکاری‌های بین‌رشته‌ای باید مورد توجه قرار بگیرد.
وزیر بهداشت با تاکید بر ارزشیابی و سیاستگذاری اعضای هیات های دانشنامه تخصصی در وزارت بهداشت، گفت: باید سیاستگذاری‌های رشته‌ها به ویژه رشته‌های علوم پایه با دقت بیشتری دنبال شود و ارزشیابی بخش‌ها در آزمون‌ها مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امیدواریم در علوم پایه و بهداشت شاهد ارتقای ‌بیشتری باشیم، گفت: در حال حاضر ظرفیت تحصیلات تکمیلی چالشی است که باید آن را افزایش دهیم اما همراه با افزایش کمی باید افزایش کیفی نیز مورد نظر باشد.
دکتر دستجردی به مقوله “اقتصاد علم” اشاره کرد و گفت:‌ امروزه جوامع به سمت اقتصاد دانش بنیاد حرکت می‌کنند زیرا ورود به عرصه اقتصاد دانش بنیان است که پیشرفت‌های دانشگاه‌ها را در جهان رقم می زند. هر ساله هزینه‌های بسیاری در زمینه سلامت صرف می‌شود و بنابراین باید اقتصاد سلامت را پایه کار خود قرار دهیم.
وی از تهیه سند راهبردی گسترش جغرافیای آموزش عالی سلامت براساس آمایش سرزمین خبر داد و گفت: چارچوب این سند آماده و به دانشگاه‌ها ارسال شده است.
وزیر بهداشت با اشاره به نقشه جامع علمی کشور، گفت: برای اینکه بتوانیم از چالش‌های موجود عبور کنیم باید به این نقشه توجه کنیم تا بتوانیم به سند چشم‌انداز نیز دست یابیم. نقشه ما برمبنای تحول راهبردی علم، ‌فناوری و نوآوری است و با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از اساتید در حوزه سلامت طراحی شده است. ضمن اینکه وزارت بهداشت تنها دستگاهی است که براساس نقشه جامع علمی، نقشه جامع حوزه سلامت را طراحی و رونمایی کرد.
دکتر دستجردی اظهار داشت: تغییراتی که براساس نقشه جامع ایجاد می‌شود باید پایدار، ‌بنیادین و هدف دار باشد. درحال حاضر ۹۲ برنامه طی برنامه پنج ساله توسعه، تدوین شده که از جمله آنها می توان به طرح پزشک خانواده، خرید خدمات سلامت، کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامت، برقرار عدالت در سلامت و یکپارچگی در تولید سلامت و سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ارزشیابی و نظارت اشاره کرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها