Skip to content

اخبار دانشگاهی: تحریم ها تاثیری در روند فعالیت های دانشگاه شریف نخواهد داشت.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به قرار گرفتن مراکز تحقیقاتی این دانشگاه در لیست تحریم ها گفت: این حرکت‌ها تاثیری در اراده ما نخواهد داشت و علیرغم این مسایل ما مسیر خود را طی می کنیم.

دکتر رضا روستا آزاد گفت: دانشگاه صنعتی شریف جایگاه ممتاز علمی دارد که می خواهد این جایگاه ممتاز علمی را به جایگاه ممتاز عملیاتی و خدمات ارتباط با صنعت و بحث های کاربردی ارتقاء دهد.
وی با بیان اینکه این حرکت‌ها تاثیری در اراده ما نخواهد داشت، افزود: سال ها این طور بوده که ما بحث های علمی را انجام دهیم و بعد دانشجو را بعد از مقطع کارشناسی تقدیم آنها کنیم؛ اکنون متوجه شده‌اند که دیگر اینگونه نیست.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: اکنون دانشجویان در حوزه های پژوهش و فناوری در کشور خودمان فعال هستند و حرکت های خوبی انجام شده و این نشانه این است که آنها از این مساله خوششان نمی آید و ما هم می دانیم که خوششان نمی آید بنابراین این مساله اراده ما را تغییر نداده و کار خودمان را انجام می دهیم.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها