Skip to content

اخبار دانشگاهی: تربیت پژوهشگر و کارآفرین توانمند اولویت اصلی دانشگاه شهید بهشتی

سرپرست دانشگاه شهید بهشتی گفت: در رویکرد جدید، دانشگاه شهید بهشتی دیگر یک دانشگاه ترویجی نیست و محقق پروری، نظریه پردازی و تربیت کارآفرینان توانمند از وظایف و سیاست‌های اصلی دانشگاه خواهد بود.

دکتر محمدمهدی طهرانچی درهشتادمین جلسه شورای دانشگاه گفت: جلسات شورای دانشگاه هسته اصلی حرکت های دانشگاه است و سیاست های راهبردی دانشگاه باید در شورا تدوین شود.
وی از تشکیل جلسات شورای دانشگاه به صورت هر دو هفته یکبار خبر داد و افزود: سیاست ها در کمیته های راهبردی تهیه خواهد شد و به منظور بررسی برای روسای دانشکده ها و پژوهشکده‌ها ارسال شده و پس از آن، جهت تصویب در جلسات شورا مطرح می شود.

وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های دکتر صالحی در دوران تصدی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه گفت: ایشان در زمره مدیران موفق در عرصه پژوهشی دانشگاه هستند و در تدوین و نهادینه  کردن سیاست های پژوهشی در دانشگاه زحمات فراوانی متقبل شده‌اند.

سرپرست دانشگاه با معرفی دکتر مسعودی به عنوان سرپرست معاونت پژوهشی و فناوری خاطر نشان کرد: با توجه به سوابق علمی و مدیریتی ایشان در حوزه پژوهش، امیدوارم شاهد ساماندهی سیاست‌های راهبردی پژوهش در دانشگاه باشیم و در تبدیل خروجی‌های پژوهشی به دستاوردهای علمی موفق عمل کنیم.

وی در ادامه افزود: نشر، حلقه اول دستاوردهای علمی است و خروجی طرح پژوهشی محسوب می‌شود اما ماموریت در این مرحله خاتمه پیدا نمی‌کند؛ کار پژوهشی بایستی دستاورد داشته باشد و ماحصل آن بر جامعه تاثیر گذارد.

دکتر طهرانچی با اشاره به تعدد و تنوع رشته های موجود در دانشگاه تاکید کرد: رشته های مختلف دانشگاه اقتضائات خاص خود را دارند و نمی توان یک الگوی یکسان برای تمامی رشته ها ارائه داد و به منظور حصول بهترین نتیجه باید با اهل فن و متخصصان هر رشته مشورت کرد.

وی محقق پروری، نظریه پردازی و تربیت کارآفرینان توانمند را از وظایف و سیاست‌های اصلی دانشگاه برشمرد و افزود: در رویکرد جدید دانشگاه شهید بهشتی دیگر یک دانشگاه ترویجی نیست.

وی همچنین ضمن معرفی دکتر میراحمدی به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی گفت: هر روز که می گذرد براین باور می رسم که این انتخاب نعمتی بوده از سوی خداوند برما. در حوزه مسائل فرهنگی برنامه های جدی داریم که با توجه به شایستگی ها و قابلیت های دکتر میراحمدی امیدوارم این برنامه ها به نحو احسن اجرا شود.

دکتر طهرانچی با اشاره به ضرورت پرداختن به رویکرد جدید در حوزه فرهنگی اظهار داشت: بر این باور هستم که حوزه فرهنگی یک مبحث صرفا دانشجویی نیست و مجموعه فعالیت های استادان دانشگاه را هم شامل می شود؛ برای حصول بهترین نتیجه بایستی کار اصیل فرهنگی و فعالیت جدی و ریشه دار تربیتی صورت گیرد.

خبرهای تصویری

جدیدترین خبرها