Skip to content

اخبار دانشگاهی: تقویت شرکت ‌های دانش بنیان در دانشگاه شهید چمران اهواز

رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری درمورد نظام ملی نوآوری، شرکت های دانش بنیان دانشگاه تقویت می شوند.
دکتر حسن مروتی با اشاره به دیدار اعضای هیات علمی و روسای دانشگاه‌ها با مقام معظم رهبری گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری چراغ راهی برای جامعه دانشگاهی محسوب می شود.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری با دید وسیعی که درباره نقاط ضعف کشور دارند در این دیدار به مباحث مختلفی اشاره کردند که دانشگاه شهید چمران اهواز سه محور از فرمایشات ایشان را در دستور کاری خود قرار داده است.
رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز یاداورشد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره نظام ملی نوآوری، تقویت شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفت و پارک علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاه با کمک جوانانی که داری ایده هستند فعال شد.
وی افزود: برنامه دانشگاه این است که با کمک جوانانی که ایده دارند شرکت ها دانش بنیان را تقویت کرده و معضلات و مشکلات کشور به ویژه استان خوزستان که یکی از صنعتی ترین استان های کشور است را حل کنیم.

خبرهای تصویری